Najaarsnota 2019 in Steenwijkerland beter dan verwacht

Prognose voor de jaarrekening blijft uitgaan van een tekort.

De najaarsnota 2019 van de gemeente Steenwijkerland sluit met een overschot van ruim € 700.000,-. Een financiële meevaller ten opzichte van de prognose die dit voorjaar in de Perspectiefnota werd gedaan. Daarbij was de verwachting dat het jaar 2019 afgesloten zou worden met een tekort van
€ 1,7 miljoen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Dit is een opsteker, maar nog geen reden voor een feestje. De prognose voor de jaarrekening blijft uitgaan van een tekort. Op basis van de uitkomsten van de najaarsnota kunnen we dit tekort nu wel bijstellen naar € 1 miljoen.’

De najaarsnota geeft een tussenstand van de gemeentelijke financiën. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met steeds wisselende bijdragen van het Rijk. Dat maakt het niet eenvoudig. Het financiële plaatje moet steeds worden bijgesteld. Gelukkig ziet het kabinet dit ook en wordt gekeken naar maatregelen om deze schommelingen de komende jaren zoveel mogelijk te voorkomen.’
De plus in de najaarsnota wordt onder andere veroorzaakt door lagere kosten voor de bedrijfsvoering (€ 750.000), een exploitatiebijdrage van Eeserwold (€ 750.000) en de verkoop van onroerende zaken
(€ 125.000). Tegenvallers waren er door de lagere ozb-opbrengsten en hogere Woz-kosten (totaal
€ 545.000) en de hogere kosten aan uitkeringen en loonkostensubsidie (€ 810.000).

Op koers

In de najaarsnota wordt ook een stand van zaken gegeven van de diverse activiteiten en acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Veel van onze plannen liggen op koers en dat is mooi om te constateren. Op dit moment zien we dat 85% van de doelstellingen wordt gehaald.’ De verwachting is dat een aantal doelstellingen niet zal worden gehaald, zoals het streven dat 45% van de huishoudens in 2022 minimaal energielabel B heeft. Verder is er onduidelijkheid over het realiseren van sommige investeringen in de openbare ruimte, zoals het vervangen van bruggetjes en vonders, door de recent ontstane pas-problematiek. Ook zullen een aantal maatschappelijke initiatieven niet in 2019 maar in 2020 worden gerealiseerd.

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 26 november 2019.