Nationale Ombudsman op werkbezoek in Steenwijkerland

Woensdag 16 oktober 2019 was de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen te gast bij het college van B&W van Steenwijkerland. Aanleiding voor de uitnodiging was het rapport ‘Relatie burger overheid 2030’ dat onlangs door de ombudsman is uitgebracht.

Tijdens het bezoek werd van gedachten gewisseld over de veranderende relatie tussen inwoners en overheid én hoe daar op een goede manier invulling aan gegeven kan worden. Ook onderwerpen als het afhandelen van klachten, mediation (bemiddeling) en hoe Steenwijkerland de dienstverlening dichterbij de inwoner wil brengen kwamen aan bod.
 


Op de foto van links naar rechts: Henriëtte de Jong, Rob Bats, Trijn Jongman, Reinier van Zutphen, Jan Prins en Tiny Bijl.