Toekomstvisie Giethoorn: geef uw reactie

Wat vindt u als inwoner of ondernemer belangrijk voor Giethoorn? Uw meningen en ideeën over bijvoorbeeld leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen zijn verwerkt in een eerste uitwerking voor de concept Toekomstvisie Giethoorn. Deze is op 3 oktober tijdens een informatieavond gepresenteerd. Herkent u zich hierin? Zijn we compleet? Uw reactie horen we graag.

Dat kan tijdens inloopmomenten op woensdagavond 16 oktober (van 19.00 tot 21.00 uur) en donderdagmiddag 17 oktober 2019 (van 13.00 tot 16.00 uur) in het Kulturhus in Giethoorn. Dan is er iemand namens de werkgroep Toekomstvisie Giethoorn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Ook kunt u online vóór 19 oktober 2019 uw reactie geven. Kijk voor meer informatie op www.steenwijkerland.nl/giethoorn