Steenwijkerland strijdt om titel mkb-vriendelijkste gemeente

MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat met als eretitel ‘mkb-vriendelijkste gemeente’. Dit predicaat is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook gemeente Steenwijkerland vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen. Op maandag 12 oktober ging het onderzoek van start, verricht door onderzoeksbureau Lexnova.

Wethouder Bram Harmsma: 'Als wethouder EZ vind ik contact houden met de aanvrager over de voortgang en servicegerichte dienstverlening naar ondernemers cruciaal. Daarom willen we in de top van MKB-vriendelijkste gemeente horen. We willen een gemeente zijn met een excellent vestigingsklimaat, want bedrijven die zorgen voor banen en werk is een ontzettende belangrijke activiteit voor mensen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ook in Steenwijkerland is er nog ruimte voor verbetering. We hebben hierbij wel de hulp van ondernemers en ondernemersverenigingen nodig. Daarom ook nu de enquête. Want de uitkomsten hiervan kunnen ons helpen om te werken aan een nog betere dienstverlening.  Een dienstverlening die wordt gerealiseerd door gedreven medewerkers op het gemeentehuis, maar die soms zijn gebonden aan regels en procedures. Die moeten we ook kritisch tegen het licht houden en daarom ook de vraag wat hierin beter kan.'
 
MKB-Nederland wil met de onderzoeksresultaten het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen versterken dan wel creëren. Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: 'Vaak zijn ondernemers en medewerkers van gemeenten van een andere bloedgroep terwijl er wel degelijk een gezamenlijk belang wordt gevoeld. Een gunstig ondernemersklimaat bevordert de brede welvaart in de gemeente. Meer bedrijvigheid is goed voor de economie en bevordert prettig wonen en leven in een gemeente. De ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap met positief effect op de lokale gemeenschap en de regio.'

Economie - met accenten op het versterken van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf  is een van de regionale opgaven van Regio Zwolle. Wethouder Bram Harmsma vervolgt: 'Als deelnemende gemeente van Regio Zwolle pakken we waar mogelijk de economische thema’s samen op. Het versterken van familiebedrijven en het mkb is een mooi voorbeeld. Het tweejaarlijkse onderzoek naar het ondernemersklimaat per gemeente is dan ook een waardevol instrument om lokaal en regionaal inzichten te verkrijgen. Voor een sterke economische topregio waar ook onze gemeente onderdeel van is.'

Neem deel aan het onderzoek: https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/steenwijkerland

QR_code_onderzoek_MKBvriendelijkstegemeente_2020