Steenwijkerland zet in op duurzame mobiliteit

Meer elektrische laadpalen, deelfietsen, vervoer over water, maatregelen voor de verkeersveiligheid, basismobiliteit voor gebieden zonder openbaar vervoer, smart mobility. Het is slechts een kleine greep uit de mobiliteitsagenda die uitvoering geeft aan de strategische mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’. Als het aan het college van B&W ligt, is dit document de komende jaren dé basis voor de Steenwijkerlandse bereikbaarheid, toegankelijkheid en mobiliteit. ‘We kiezen voor efficiënte, gezonde en duurzame oplossingen’, aldus wethouder Marcel Scheringa. ‘Oplossingen die passen bij een gastvrij en aantrekkelijk Steenwijkerland waar het goed wonen, werken en recreëren is.’ De afgelopen periode hebben veel partijen over de strategische mobiliteitsvisie meegedacht en meegepraat.

In de strategische mobiliteitsvisie – die een doorkijk geeft tot in ieder geval 2030 – is  een belangrijke rol voor ‘duurzaamheid’ weggelegd. Wethouder Tiny Bijl: ‘Er zijn ontzettend veel vormen van duurzame mobiliteit. Denk aan elektrisch rijden, op waterstof of de deelauto die in opmars is. En natuurlijk kunnen we ook vaker de fiets pakken. Dat willen we stimuleren, ook door te zorgen voor goede fietsverbindingen. En verder zijn er nog tal van duurzame oplossingen die winst opleveren. Het gebruik van zonnepanelen voor oplaadpalen om een voorbeeld te noemen. De technologische ontwikkelingen staan niet stil. De komende jaren willen we met een aantal van deze innovatieve ideeën gaan proefdraaien. Die gaan we uiteraard zorgvuldig selecteren.’

Visie uitgewerkt in concrete acties

De mobiliteitsvisie richt zich op een zestal thema’s die in de mobiliteitsagenda in concrete acties zijn uitgewerkt. Zo staan bij ‘Steenwijkerland als fiets- en wandelgemeente’ investeringen in fiets- en looproutes. Ook ‘transfers’ waar recreanten en toeristen hun auto kunnen parkeren om van daaruit het gebied te voet, op de fiets of varend te verkennen staan op het lijstje. Het concept moet nog wel verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Daarnaast is de zorg voor ‘basismobiliteit’ in gebieden die niet door het gewone openbaar vervoer worden ontsloten een van de thema’s uit de strategische mobiliteitsvisie. Net als het ‘verduurzamen van woon-werk- en bedrijfsverkeer’ in samenwerking met bedrijven en ondernemers.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ik ben erg blij met wat er nu ligt. Met dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt. Hiermee kunnen we de komende jaren echt stappen maken. En ook dat traject gaan we met elkaar doen: met inwoners en ondernemers, met provincies en met buurgemeenten daar waar dat nodig is. Niet alles kan tegelijkertijd. Daarin zijn we realistisch. Als de gemeenteraad met de mobiliteitsvisie en de bijbehorende agenda akkoord gaat, willen we nog dit jaar met een aantal projecten een start maken.’

De strategische mobiliteitsvisie (pdf, 6,3 MB) staat op 24 november 2020 op de agenda van de gemeenteraad.