Vergunning voor bouw Focus-U-Park ingetrokken

Het college van B&W heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van een Focus-U-Park op Eeserwold ingetrokken.

Op 26 februari 2013 was er een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een Focus-U-Park. Na het voeren van een jarenlange juridische procedure heeft de Raad van State in april 2018  gezegd dat deze omgevingsvergunning terecht was verleend. Dit betekende dat er begonnen mocht worden met de bouw van het Focus-U-Park. Tot op de dag van vandaag is nog niet met de bouw ervan begonnen. Hierdoor heeft het college de mogelijkheid om de verleende omgevingsvergunning in te trekken. Van deze mogelijkheid heeft het college gebruikgemaakt. Dit betekent dat het Focus-U-Park niet meer mag worden gebouwd.