Warenmarkt Steenwijk weer terug naar de Markt

Vanaf zaterdag 3 oktober 2020 staat de warenmarkt in Steenwijk weer op de Markt. De terugkeer naar de oude stek sluit aan bij de afspraken die in het voorjaar gemaakt zijn toen de warenmarkt tijdelijk naar de Goeman Borgesiusstraat verhuisde. Onlangs is de terugkeer naar de Markt besproken met vertegenwoordigers van de warenmarkt, de horeca, aanwonenden en de gemeente.

Reden voor de tijdelijke verhuizing was dat de Markt met zowel de (vergrote) terrassen als de marktkramen onvoldoende ruimte bood om 1,5 meter afstand te houden. Deze situatie doet zich niet meer voor, aangezien de horecaondernemers op de Markt hebben aangegeven niet te kiezen voor een (ver)groot winterterras. Zowel de marktkooplieden, de winkeliers op de Markt als de horecaondernemers zien de warenmarkt graag weer terugkeren op de Markt. Die biedt daarvoor nu voldoende ruimte. Voorwaarde is en blijft dat bezoekers zich kunnen houden aan de coronamaatregel van 1,5 meter onderlinge afstand.