Kwijtschelding gemeentelijke schulden gedupeerden toeslagenaffaire

Steenwijkerland biedt gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire een financieel helpende hand. De gemeente scheldt de gemeentelijke schulden van hen kwijt. Het betreft de periode 2017-2020. Het gaat om gedupeerden die nog schulden hebben openstaan. Dankzij de gemeentelijke kwijtschelding hoeven zij niet te wachten op de zogenoemde Verzamelwet die dit per 1 januari 2022 moet regelen. Ook gedupeerden die hun schulden al betaald hebben komen voor kwijtschelding in aanmerking.

Wethouder Trijn Jongman “Door de Belastingdienst zijn ernstige fouten gemaakt met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Daardoor zijn deze mensen jarenlang onterecht als fraudeurs aangemerkt en hun levens op de kop gezet. Door het kwijtschelden van de gemeentelijke schulden hopen we dat we voor financiële rust kunnen zorgen en een zoveel mogelijk schuldenvrije toekomst kunnen bieden. Daarmee willen we het onrecht dat deze mensen is aangedaan zo goed mogelijk herstellen”. 

De gemeente reserveert uit eigen middelen een bedrag van € 50.000 om gedupeerden die hun schulden al hebben afbetaald te compenseren. Voor de gedupeerden die nog schulden hebben openstaan wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. In totaal gaat het om zo’n 50 erkende gedupeerden. Zij ontvangen binnenkort hierover bericht van de gemeente.

Rectificatie

In het persbericht staat: ‘In totaal gaat het om zo’n 50 erkende gedupeerden’. Dit moet zijn: “In totaal gaat het om zo’n 50 bij de Belastingdienst aangemelde ouders’.