Regeling voor duurzaam landschapsbeheer uitgebreid

Particuliere en agrarische grondeigenaren in Steenwijkerland krijgen meer mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning voor de aanleg, het beheer en herstel van landschapselementen. De gemeente Steenwijkerland tekent daarvoor een nieuwe overeenkomst met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Wethouder Melvin Smit: ‘Landschapselementen zoals houtwallen, poelen, knotbomen en natuurlijke oevers zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Bovendien geven ze ons landschap een eigen gezicht. Daar moeten we dus zuinig op zijn. Maar er is meer dat ons landschap bijzonder en aantrekkelijk maakt. Daarom ben ik blij met de uitbreiding van de mogelijkheden binnen het landschapsfonds. Ook voor bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van bloemrijke akkerranden en wandelpaden kun je nu een bijdrage uit het fonds krijgen.’

Met de ondertekening van de nieuwe overeenkomst ligt er een uitgebreider pakket aan mogelijkheden. Ook inwoners die al een vergoeding krijgen uit de regeling voor Groene en Blauwe Diensten kunnen een aanvraag doen en hun contract uitbreiden. Wethouder Melvin Smit: ‘Het fonds wordt beheerd door de Stichting Groene en Blauwe Diensten. Zij geven advies in een persoonlijk gesprek met de veldadviseur en zijn contactpersoon als er vragen zijn.’ 

Alleen landschapselementen in het buitengebied komen in aanmerking voor een vergoeding. Landschapselementen op erven en binnen de bebouwde kom vallen buiten de regeling. De contracten hebben een looptijd van 15 jaar. Wethouder Melvin Smit: ‘In de pot zit een bedrag van € 450.000,-. Daarmee is ruimte voor zo’n 25 tot 30 nieuwe contracten.’ Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Stichting Groene en Blauwe diensten (telefoonnummer 0529 – 408 385 of info@sgbdo.nl).