Steenwijkerland ondersteunt Voedselbank met extra geld

De Steenwijkerlandse Voedselbank kreeg vandaag – maandag 17 oktober 2022 – uit handen van wethouder Marcel Scheringa een cheque ter waarde van € 2.500. Het geld is een eenmalige verhoging van de subsidie die de Voedselbank jaarlijks van de gemeente krijgt.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Door de stijgende kosten zien we dat meer mensen dan voorheen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor sommigen is het doen van de dagelijkse boodschappen echt een uitdaging. De Voedselbank – die volledig draait op vrijwilligers – doet daarin ongelooflijk belangrijk werk. Op deze Wereldarmoededag willen we dat nog eens extra benadrukken. Ook als gemeente bieden we hulp en ondersteuning om te voorkomen dat mensen financieel in de problemen komen en schulden krijgen. Dan gaat het om diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen, maar ook om advies over geldzaken of besparingstips aan iedereen die daar behoefte aan heeft.’   

In Steenwijkerland krijgen op dit moment zo’n 130 huishoudens voedselhulp van de Voedselbank. Door de stijgende kosten van het levensonderhoud is de vraag naar hulp vanaf half september met 10% gestegen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Dat zijn geen leuke cijfers, maar het is wél de realiteit. De hoge energierekening, de inflatie waardoor veel zaken duurder zijn geworden; we merken dat allemaal in onze portemonnee. Als college hebben we daar oog voor. Daarom bieden we ook als gemeente hulp en ondersteuning om de pijn te verzachten. Bijvoorbeeld met het Geldloket.’ 

Gemeentelijke hulp en ondersteuning

Het Geldloket is er voor iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning bij geldzaken. Inwoners kunnen er terecht met vragen over hun financiën, voor tips en advies, voor hulp bij betaalachterstanden en als er schulden zijn. Ook kunnen ze in gesprek met een adviseur kijken hoe ze vaste lasten omlaag kunnen brengen om meer financiële ruimte te krijgen. Daarnaast kan de adviseur van het Geldloket aan de hand van de VoorzieningenWijzer kijken voor welke regelingen ze in aanmerking komen. Dit adviesgesprek is gratis. Sinds kort houdt het Geldloket ook spreekuur bij de Voedselbank (elke eerste vrijdag van de maand van 14.30 tot 17.30 uur). Daarnaast is er elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur spreekuur van het Geldloket bij Sociaal Werk De Kop. 
 
Naast tips en advies zijn er ook verschillende regelingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Een overzicht van de hulp en ondersteuning die de gemeente kan bieden is te vinden op www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk. 

Wereldarmoededag 

Maandag 17 oktober 2022 is de internationale ‘Day for the Eradication of Poverty’, ook wel Wereldarmoededag. Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Tijdens deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan armoede en honger én aan maatregelen om dit te voorkomen. 
 

Overhandiging cheque aan Voedselbank