Steenwijkerland komt met leidraad voor huisvesting arbeidsmigranten

Wanneer is de gemeente wél en wanneer is de gemeente niet bereid om mee te werken aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Dát staat in de beleidsnotitie die onlangs is opgesteld en leidraad is voor initiatiefnemers die met een aanvraag voor dergelijke huisvesting komen.

Wethouder Melvin Smit: ‘Voor de huisvesting van mensen die vanuit het buitenland hier als arbeidsmigrant komen werken, hadden we tot nu toe nog geen ruimtelijk beleid. De afgelopen maanden hebben we daar – met inbreng van inwoners, organisaties en gemeenteraad – aan gewerkt. Niet elk initiatief krijgt onze medewerking. We kijken goed naar de woon- en leefomgeving: past het daar of niet? Zijn er gevolgen voor de verkeersdruk? Beperkt het andere ontwikkelingen? Maar ook: is de kwaliteit van de huisvesting voldoende? Dat zijn afwegingen die we maken.’  

Door onder meer de krapte op de arbeidsmarkt gaan werkgevers vaker op zoek naar arbeidskrachten uit het buitenland. Deze arbeidsmigranten hebben dan (tijdelijke) huisvesting nodig, maar die is niet altijd beschikbaar. Wethouder Melvin Smit: ‘We willen een gezonde woonsituatie voor iedereen, dus ook voor arbeidsmigranten. Daar hoort bij dat je duidelijkheid schept over wat wel en wat niet op onze medewerking kan rekenen. Die duidelijkheid is van belang voor onze inwoners en ook voor onze lokale bedrijven. Zij hebben deze arbeidskrachten hard nodig. Als een initiatiefnemer een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten bij de gemeente aanvraagt, ligt er nu een helder kader. Met algemene regels en regels per gebiedstype. Zo weet je waar je aan toe bent. Met deze beleidsnotitie hebben we meteen ook een handvat om op te handhaven. Zo kunnen we illegale situaties voorkomen.’ 

De gemeente gaat de beleidsnotitie na een jaar evalueren. Mocht dat op basis van de ervaringen in de praktijk nodig zijn, dan wordt het beleid op onderdelen aangepast. De beleidsnotitie is te vinden op de pagina beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten.