Steenwijkerlands college van B&W geeft IceBear geen uitstel

Het college van B&W houdt vast aan de datum die is genoemd in de last onder dwangsom die aan IceBear is opgelegd voor het overschrijden van de norm voor formaldehyde. Het verzoek van het bedrijf voor het verlengen van de begunstigingstermijn werd op 12 oktober 2023 door het college afgewezen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Als college vinden we dat we IceBear een redelijke termijn gegeven hebben om maatregelen te nemen. En dus gaan we niet mee in het verzoek om uitstel. Concreet betekent dit dat de datum van 18 oktober blijft staan.’

IceBear kreeg op 18 juli 2023 een last onder dwangsom voor het overschrijden van de norm voor formaldehyde. Daarbij kreeg het bedrijf tot 18 oktober de tijd om maatregelen te nemen. IceBear verzocht daarop om de begunstigingstermijn tot minimaal de tweede week van februari 2024 te verlengen. Maar dat wil het college niet. Wethouder Bram Harmsma: ‘We hebben het al vaker gezegd: als het om de gezondheid gaat, nemen we geen enkel risico. Bovendien hebben we bij het bepalen van de termijn al rekening gehouden met het feit dat er geen sprake is van een forse overschrijding en dat er geen formaldehyde in de omgeving terechtkomt. De datum blijft dus staan. En op basis daarvan hebben we voor eind oktober metingen laten inplannen door de ODRA. Uit die metingen moet blijken of de maatregelen die zijn genomen wel of niet het gewenste effect hebben. De uitkomst daarvan is bepalend voor het wel of niet invorderen van de dwangsom.’ 

IceBear vraagt om uitstel 

IceBear heeft in zijn verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn onder andere aangegeven structurele technische maatregelen te willen nemen. Volgens het bedrijf heeft het college te weinig rekening gehouden met onder meer de levertijden van materialen hiervoor. De opstelling kan in de week van 30 november 2023 geplaatst worden. Daarna wil IceBear metingen laten doen om te kijken of aan de norm wordt voldaan. Om die reden vindt het bedrijf de gevraagde verlenging van de termijn redelijk. Wethouder Bram Harmsma: ‘Uiteraard is het goed dat IceBear laat zien echt maatregelen te willen nemen, maar we vinden ook dat ze eerder stappen hadden kunnen zetten.’  

Naast de last onder dwangsom voor formaldehyde heeft IceBear op 18 juli 2023 ook een waarschuwingsbrief gekregen om te voldoen aan de vergunningplicht. Ook hiervoor heeft het bedrijf tot 18 oktober de tijd gekregen.