Actualiteiten september 2017

 • Rioolheffing per 2018 verlaagd

  29 september 2017

  Het college heeft besloten tot een verlaging van de rioolheffing per 2018. Dit is mogelijk omdat de gemeente vanaf 2018 een lager rentepercentage kan hanteren voor de berekening van de rioleringskosten.

 • Judith de Groot nieuwe gemeentesecretaris Steenwijkerland

  29 september 2017

  Judith de Groot (38) wordt de nieuwe algemeen directeur / gemeentesecretaris van de gemeente Steenwijkerland. Burgemeester Rob Bats maakte dat vandaag namens de selectiecommissie bekend.

 • Woon-werkkavels op terrein oude kaasfabriek in Vollenhove

  28 september 2017

  ‘Een mooie invulling van een markante plek in Vollenhove’, zo typeert wethouder Wim Brus de transformatie van het terrein langs de Weg van Rollecate waar vroeger een kaasfabriek stond. Nu biedt de locatie plaats aan zes woon-werkkavels. De eerste van deze kavels is onlangs verkocht. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

 • Steenwijkerland sluit samenwerkingsovereenkomst met Zwemfonds en Jeugdcultuurfonds

  27 september 2017

  Vanaf 28 september 2017 is de gemeente Steenwijkerland aangesloten bij het Zwemfonds en het Jeugdcultuurfonds. Wethouder Dieke Frantzen en wethouder Douwe Oosterveen ondertekenen daarvoor op die dag een samenwerkingsovereenkomst met beide fondsen. Steenwijkerland had al een Jeugdsportfonds. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk, dat elk kind de mogelijkheid heeft om naar zwemles te gaan, te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Ook kinderen van ouders die daar te weinig geld voor hebben. Voor die kinderen is er nu naast het Jeugdsportfonds ook het Zwemfonds en Jeugdcultuurfonds. Deze fondsen geven een belangrijk steuntje in de rug.’

 • Uitgifte woningbouwkavels Sint Jansklooster

  03 oktober 2017

  De gemeente geeft in het nieuwe woningbouwplan Molenkampen III in Sint Jansklooster 9 nieuwe kavels uit. Het is de tweede en ook meteen laatste kaveluitgifte in dit plan.

 • Mantelzorgwaardering 2017 Steenwijkerland

  26 september 2017

  De gemeente Steenwijkerland geeft graag een financiële blijk van waardering van € 100 aan mantelzorgers.

 • Inwonersonderzoek van start

  28 september 2017

  Win een irischeque van € 50!
  De gemeente Steenwijkerland wil haar inwoners graag betrekken bij het bestuur van onze gemeente. Deze week valt daarom bij elk huis in de gemeente een geadresseerde uitnodiging voor het inwonersonderzoek op de mat.

 • Informatieavond energie besparen voor woningeigenaren uit Onna, Kallenkote en Zuidveen

  05 oktober 2017

  Woont u Onna, Kallenkote of Zuidveen en wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger én comfortabeler maakt, zonder dat u dat iets extra’s kost per maand? Wilt u in aanmerking komen voor een gratis energiescan? Kom dan op woensdag 11 oktober a.s. naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in ‘Ons Dorpshuis’ in Onna.

 • Herinrichting Torenlanden van start

  26 september 2017

  De werkzaamheden voor een flinke opknapbeurt van de wijk Torenlanden in Steenwijk zijn onlangs gestart. Het symbolische startschot wordt donderdag 28 september 2017 om 13.30 uur door wethouder Douwe Oosterveen gegeven. Dat gebeurt op de mr. Zigher ter Steghestraat die een belangrijk onderdeel van de plannen is. Wethouder Douwe Oosterveen: ‘De plannen voor de herinrichting van Torenlanden zijn in nauw overleg met bewoners, wijkvereniging, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Ook de straatvertegenwoordigers hebben een belangrijke rol gespeeld. Samen hebben we gekeken wat er moet gebeuren om de wijk een flinke impuls te geven. Na alle voorbereidingen is het nu tijd voor de schop in de grond. Mooi!’

 • Steenwijk krijgt stadstuin in hartje centrum

  22 september 2017

  Nog dit jaar gaat de schop in de grond voor de aanleg van een stadstuin in het hart van het centrum van Steenwijk. De bewonersvereniging van de binnenstad, Stichting Vestingstad en de gemeente hebben daarvoor samen een plan gemaakt. De realisatie van de stadstuin – op de voormalige Holleboomlocatie aan de Onnastraat – betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Steenwijk. Wethouder Wim Brus: ‘Het wordt een prachtige, bloemrijke oase in hartje centrum. Een mooi ontwerp dat samen met de omwonenden, de historische vereniging en bewoners van de binnenstad tot stand is gekomen. Top!’

 • Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Tukseweg 1 Steenwijk

  22 september 2017

  Het voorontwerp bestemmingsplan Tukseweg 1, Steenwijk voor de bouw van 21 appartementen ligt vanaf 13 september 2017 tot en met 24 oktober 2017 ter inzage.
  Samen met Woonconcept organiseren we een inloopbijeenkomst op dinsdag 3 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur in het steunpunt van Woonconcept aan de Gasthuisstraat 42 in Steenwijk.
  U bent van harte welkom het voorontwerp in te zien en kennis te nemen van de plannen.

 • Impulsgelden voor Willemsoord

  19 september 2017

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het resterende bedrag van € 61.500 van de impulsgelden voor Willemsoord beschikbaar te stellen voor een aantal projecten. Deze projecten versterken de herkenbaarheid van het gebied rondom Willemsoord en dragen tevens het verhaal van de koloniën van Weldadigheid uit.

 • Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Piet Heinstraat - van Speykstraat Steenwijk

  22 september 2017

  Het voorontwerp bestemmingsplan Steenwijk Piet Heinstraat - van Speykstraat voor de nieuwbouw van 27 woningen ligt vanaf 20 september 2017 tot en met 31 oktober 2017 ter inzage.
  Samen met Woonconcept organiseren we een inloopbijeenkomst op maandag 9 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur in De Zuidwester, Gasthuislaan 84 in Steenwijk.
  U bent van harte welkom het voorontwerp in te zien en kennis te nemen van de plannen.

 • Gemeentearchief geeft cursus archiefonderzoek

  20 september 2017

  Bent u ook geïnteresseerd in uw en ons verleden? In verhalen van vroeger? In genealogie of lokale geschiedenis? Wij helpen u graag op weg! Vanaf dinsdagavond 3 oktober a.s. organiseert het gemeentearchief de cursus ‘archiefonderzoek’. Op een laagdrempelige manier leert u hoe u in het archief op zoek kunt naar een schat aan boeiende, historische informatie.

 • Tijd voor Max en Hallo Nederland hervatten toer: tijd voor Blokzijl!

  18 september 2017

  Tijd voor Max en Hallo Nederland hervatten hun toer! Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 september ontvangen Sybrand en Martina iedere werkdag vanaf 17.10 uur op NPO 1 hun gasten op een schilderachtige locatie in Blokzijl. Carrie, Mascha en Jeroen brengen in Hallo Nederland vanaf 18.30 uur op NPO 2 nieuws uit en over Blokzijl.

 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer Steenwijkerdiep Noord en Ingenieur Luteijnweg

  05 oktober 2017

  Vanaf 14 september 2017 geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer op het Steenwijkerdiep Noord en op de Ingenieur Luteijnweg bij Scheerwolde. Op het Steenwijkerdiep Noord is de rijrichting vanaf de Hesselingendijk naar Scheerwolde. Op de Ingenieur Luteijnweg is de rijrichting vanaf Wetering-Oost naar Hesselingendijk. Dit is een tijdelijke verkeersmaatregel die geldt zolang de N333 (Blokzijlseweg) wegens onderhoudswerkzaamheden door de provincie is afgesloten. De maatregel is in overleg met Plaatselijk Belang Scheerwolde en de provincie in het belang van de verkeersveiligheid genomen.

 • Vraag naar glasvezel bepalend voor aanleg

  22 september 2017

  Het College van B&W heeft besloten een convenant aan te gaan met Rendo Buitenaf BV* voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland. In het convenant worden afspraken gemaakt over de wijze van aanleg van glasvezel en het toezicht op de werkzaamheden. Op 25 september ondertekent wethouder Wim Brus het convenant namens de gemeente Steenwijkerland. Ook de gemeenten Zwartewaterland, Staphorst, Kampen en Zwolle ondertekenen dan hun convenant.

 • Opening seizoen 2017-2018 Alzheimercafé Steenwijkerland

  12 september 2017

  Opening van het nieuwe seizoen met het ondertekenen van Plan van Aanpak ‘Steenwijkerland dementievriendelijk’

 • Vergoedingen minimabeleid en verplicht eigen risico

  12 september 2017

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid.

 • Dag van de Geschiedenis in Steenwijkerland

  12 september 2017

  Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseert het gemeentearchief Steenwijkerland de Dag van de Geschiedenis. Het archief blikt op die dag terug op het Steenwijk van rond 1900. Wethouder Douwe Oosterveen: ‘Zo’n kijkje in het dagelijkse leven van toen spreekt tot de verbeelding. Hoe ging het er aan toe? Hoe leefde men in die tijd? Hoe verging het bijvoorbeeld de bewoners van villa Rams Woerthe en wat betekende geluk voor de mensen in de buurt ‘Achter de Kerk’ waar veel arme gezinnen woonden?’ Naast prachtige verhalen, zijn er op de Dag van de Geschiedenis ook rondleidingen in Rams Woerthe en een modeshow met mode uit de periode 1850 – 1930. Het volledige programma is te vinden op www.steenwijkerland.nl/dagvandegeschiedenis

 • Tel mee voor een beter Nederland Fietsland

  12 september 2017

  Maandag 18 september gaat de derde editie van de Nationale Fiets Telweek van start, het grootste fietsonderzoek van Nederland. Van 18 t/m 24 september 2017 meten we weer hoe Nederland zich op de fiets verplaatst, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zitten. Dit jaar is het ook mogelijk om routes te beoordelen en ervaringen te delen.

 • Duurzame Huizen Route

  11 september 2017

  Op zaterdag 4 en zaterdag 11 november 2017 kunt u tijdens de opendeurdagen veel huizen bezoeken met een variatie aan duurzame maatregelen. Deze huiseigenaren willen u graag op weg helpen bij het verduurzamen van uw woning door kennis en ervaring te delen.

 • Informatieavond Lelystad Airport

  06 september 2017

  Het Ministerie heeft de data en locaties bekend gemaakt van de informatieavonden over de uitbreiding van Lelystad Airport. In Overijssel worden drie avonden gehouden waar inwoners terecht kunnen met vragen en zorgen over de geplande uitbreiding en de aan- en uitvliegroutes. De avonden worden gehouden mede op aandringen van de provincie Overijssel en de gemeenten, nadat er in de regio veel onrust is ontstaan over mogelijke overlast als gevolg van het vliegverkeer.