Vergoedingen minimabeleid en verplicht eigen risico

Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid.

U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor:

  • een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten, zoals een bezoek aan bioscoop of theater of lidmaatschap van een (sport)vereniging. De hoogte van de bijdrage is € 150,00 per persoon per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar is dat € 111,00 per kind;
  • een vergoeding voor de kosten van uw verplicht eigen risico over 2015 en 2016.

Heeft u verder ook weinig spaargeld en ander vermogen, dan kunt u mogelijk (ook) in aanmerking komen voor:

  • een bijdrage in de kosten van een identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor uw kinderen van 14 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar;
  • een bijdrage ten behoeve van uw minderjarige kinderen in de kosten van de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en/of een computer.

Wilt u meer weten over de inhoud en voorwaarden?

Ga dan naar de website van de IGSD www.igsd-sw.nl en vervolgens naar minimabeleid. Daar vindt u de brochure en het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u ingevuld, ondertekend en voorzien van bewijsstukken sturen naar de IGSD, Postbus 300, 8330 AH Steenwijk.

Heeft u toch nog vragen of geen computer? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur naar de IGSD. Het telefoonnummer is 0521 - 538 980.
De IGSD is gevestigd op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13 in Steenwijk.