Maatregelen tegen overlast rietbranden blijven van kracht

Door het verbranden van riet- en maaiafval in de Weerribben ontstaat er rook- en geuroverlast voor de omwonenden. Onlangs besloten de gemeente de gemeente Steenwijkerland, Veiligheidsregio IJsselland, Politie en Staatsbosbeheer tot het instellen van maatregelen om deze overlast tot een minimum te beperken. In eerste instantie golden de maatregelen tot 10 september, maar na evaluatie gelden ze nu tot en met 31 oktober 2018.

De maatregelen zijn:
-    Het in brand steken van het riet- en maaiafval is tot uiterlijk 12.00 uur ‘s ochtends toegestaan.
-    De brandstapel moet een beperkte omvang hebben.
-    De brandstapels van het riet- en maaiafval dienen een voor een verbrand te worden en niet allemaal tegelijk.

De gemeente, veiligheidsregio, politie en Staatsbosbeheer zullen hier streng op controleren.