Steenwijkerlands Sportakkoord in de maak

Waar richten we ons de komende jaren op als het om sport en bewegen gaat? En, wat is er nodig om daar concreet invulling aan te geven? De antwoorden op die vragen staan straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord dat in de maak is. Wethouder Bram Harmsma: ‘Dat doen we in coproductie met iedereen die de sport een warm hart toedraagt en/of er vanuit zijn of haar professie mee te maken heeft. Van de actieve sportbeoefenaar tot de liefhebber die er graag naar kijkt. Van sportverenigingen en sportaanbieders tot scholen en plaatselijk belangen en wijkorganisaties. Iedereen kan meedenken en meepraten. In oktober organiseren we vier bijeenkomsten om het er met elkaar over te hebben.’

Samen met zo’n 50 (sport)verenigingen en organisaties is al een eerste aanzet gemaakt voor de uitgangspunten van een lokaal Sportakkoord. Deze worden tijdens de bijeenkomsten in oktober met iedereen die daarover wil meepraten, verder aangevuld én concreet uitgewerkt. Wethouder Bram Harmsma: ‘Op die manier werken we toe naar een sport- en beweegbeleid dat aansluit bij de vraag en bij de trends en ontwikkelingen die we in het veld signaleren. Ook als gemeente zien we het belang van sport en bewegen. Zowel de sociale component ervan als de positieve effecten op de gezondheid. Daar horen voorzieningen en accommodaties bij die goed bereikbaar zijn voor iedereen. Maar bijvoorbeeld ook een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen.’

De vier bijeenkomsten zijn op:

Waar

Datum

Locatie

Steenwijk

Donderdag 11 oktober

De Buze

Oldemarkt     Donderdag 18 oktober  MFC Dalzicht
 

Vollenhove

Woensdag 24 oktober

MFC De Burght

Giethoorn

Woensdag 31 oktober

Kulturhus


 Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Aanmelden kan via sport@steenwijkerland.nl Meer informatie is te vinden op www.steenwijkerland.nl/sport