Actualiteiten september 2019

 • Veel belangstelling voor startbijeenkomst nieuwe visie Toerisme & Recreatie

  27 september 2019

  De tweede startbijeenkomst om input te verzamelen voor een nieuwe visie op toerisme en recreatie werd goed bezocht. Zo’n 70 bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen en andere belangstellenden kwamen op 23 september 2019 naar Vollenhove om mee te denken en mee te praten. Belangrijkste vragen: hoe spelen we in op de kansen die de sector toerisme en recreatie biedt? En, wat zijn de knelpunten die kunnen ontstaan als er meer toeristen naar ons gebied komen?

 • Aantal inwoners Steenwijkerland passeert 44.000

  25 september 2019

  Steenwijkerland is onlangs de grens van 44.000 inwoners gepasseerd. Op 1 januari 2019 stond de teller voor Steenwijkerland nog op 43.931 inwoners.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst nieuwbouw sociale huurwoningen en koopkavels voor starters in Scheerwolde

  24 september 2019

  Woningcorporatie Wetland Wonen maakt samen met Plaatselijk Belang Scheerwolde en de gemeente Steenwijkerland plannen voor de bouw van acht sociale huurwoningen in Scheerwolde. Daarnaast heeft de gemeente plannen voor het aanbieden van drie koopkavels voor starters. Om dit toe te lichten en om uw wensen en ideeën te horen, organiseren we op donderdag 3 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in De Wielewaal. Ook kunt u zich op deze avond registreren als belangstellende.

 • Spreekuur wethouders Steenwijkerland

  24 september 2019

  Maandag 30 september 2019 van 17.00 tot 18.00 uur is er spreekuur van de wethouders in het gemeentehuis in Steenwijk.

 • Dag van de Geschiedenis: over vrouwen in Vollenhove e.o.

  24 september 2019

  Hoe zag vrouwenkleding er door de eeuwen heen uit? Welke rol speelde Hilligje Winters tijdens de Tweede Wereldoorlog? En, wat is het verhaal achter de paarse schoentjes van freule Isabella Sloet van Oldruitenborgh? Belangstellenden kunnen het op zaterdag 19 oktober 2019 te weten komen tijdens de Dag van de Geschiedenis die het gemeentearchief Steenwijkerland in Vollenhove organiseert. Wethouder Trijn Jongman: ‘In onze geschiedenisboeken is de aandacht voor vrouwen heel bescheiden. En dat terwijl er genoeg bijzondere vrouwen geweest zijn. Op 19 oktober doen we daarover een boekje open. Op een leuke en laagdrempelige manier voor jong en oud.’ Het programma bestaat onder andere uit rondleidingen en grappige en indrukwekkende verhalen. In de tuinen van Marxveld is een kostuumshow. Op www.steenwijkerland.nl/dagvandegeschiedenis is het hele programma te vinden en kunnen belangstellenden zich aanmelden. De toegang is gratis.

 • Steenwijkerland onderzoekt mogelijkheden voor Petje af

  20 september 2019

  Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen voor de toekomst. Om daar invulling aan te geven hebben de initiatiefgroep Petje af Steenwijkerland en de landelijke Stichting Petje af de handen ineengeslagen. Op donderdag 19 september 2019 ondertekenden zij gezamenlijk een intentieovereenkomst om te kijken of vanaf 2020 in Steenwijk gestart kan worden met Petje af. Wethouder Trijn Jongman, een van de ondertekenaars, is blij met de samenwerking. ‘Geweldig dat dit initiatief er ligt. Petje af opent deuren die anders misschien gesloten blijven.’

 • Beschut Werk succesvol door Noordwest Groep

  19 september 2019

  Het college van B&W heeft besloten om de uitvoering van Beschut Werk bij de Noordwest Groep voort te zetten. Dit vloeit voort uit een proefperiode die vanaf 2017 is ingezet bij de Noordwest Groep en met succes is afgerond.

 • Nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen

  19 september 2019

  Vanaf 1 november 2019 is RSR Revalidatieservice BV de nieuwe leverancier voor het leveren van Wmo-hulpmiddelen voor de gemeente Steenwijkerland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen dan voor hun Wmo-hulpmiddel terecht bij RSR.

 • Informatieavond ‘energiezuinig en comfortabel wonen’

  10 september 2019

  Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger, goedkoper én comfortabeler maakt? Kom dan op maandagavond 23 september 2019 naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in het Multifunctioneel Centrum ‘De Zuidwester’ aan de Gasthuislaan 84 in Steenwijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Een kopje koffie of thee staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.

 • Gemeentearchief geeft cursus Oud Schrift voor beginners

  10 september 2019

  Het gemeentearchief Steenwijkerland organiseert in samenwerking met de VUSO een cursus Oud Schrift voor beginners.

 • Uitnodiging startbijeenkomst nieuwe visie Toerisme & Recreatie

  10 september 2019

  De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland organiseren op maandag 23 september een tweede startbijeenkomst. Doel is het ontwikkelen van een nieuwe visie voor toerisme en recreatie in het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland). U bent als inwoner en/of ondernemer van Steenwijkerland van harte welkom bij deze startbijeenkomst. Een kopje of thee staat vanaf 19.45 uur voor u klaar op Vakantiepark ’t Akkertien, Noordwal 3 in Vollenhove.

 • Herinrichting locatie ’t Molentje in Steenwijk van start

  06 september 2019

  De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de locatie ’t Molentje in Steenwijk gaan binnenkort beginnen. Vanaf 5 september gaat de aannemer aan de slag met onder meer het verwijderen van de oude fundering en het afgraven van de grond. Wethouder Bram Harmsma: ‘De afgelopen periode is samen met omwonenden, de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk, Stichting Steenwijk Vestingstad en de Historische Vereniging een ontwerp gemaakt voor het pleintje waar vroeger het schoolgebouw van ’t Molentje stond. Super mooi dat we hier nu ook uitvoering aan kunnen geven. Destijds werd bij de sloop van het gebouw middeleeuwse bestrating aangetroffen. Dit historische straatwerk wordt hersteld en vormt straks samen met een kunstwerk dat op de vestingmuur wordt bevestigd een in het oog springend element.’ Het is de bedoeling, dat de herinrichting van ’t Molentje in oktober is afgerond.

 • Informatieavond voor de startende ondernemer

  04 september 2019

  Op donderdag 12 september organiseert de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met Zelfstandig met Elkaar Netwerk een bijeenkomst speciaal voor iedereen die erover denkt een onderneming te starten of net begonnen is met een bedrijf. Het onderwerp is 'Nut en noodzaak van netwerken voor ondernemers'. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 10 september 2019.

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  03 september 2019

  Op zaterdag 14 september 2019 staat de binnenstad van Steenwijk in het teken van Kopje Cultuur. Om die reden wordt de weekmarkt op die dag verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat.