Aantal inwoners Steenwijkerland passeert 44.000

Steenwijkerland is onlangs de grens van 44.000 inwoners gepasseerd. Op 1 januari 2019 stond de teller voor Steenwijkerland nog op 43.931 inwoners.

‘Een mijlpaal om toch even bij stil te staan’, aldus wethouder Marcel Scheringa. Het geeft aan dat we als gemeente nog steeds groeiende zijn.  Een tendens die zich wat mij betreft ook blijft doorzetten. Daarom blijven we continue werken aan de randvoorwaarden om deze groei mogelijk te maken zoals passende huisvesting, een prettige leef- en werkomgeving en goede voorzieningen. ‘Want zeg nou zelf… Steenwijkerland, daar wil je wonen’, aldus de wethouder.