Veel belangstelling voor startbijeenkomst nieuwe visie Toerisme & Recreatie

De tweede startbijeenkomst om input te verzamelen voor een nieuwe visie op toerisme en recreatie werd goed bezocht. Zo’n 70 bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen en andere belangstellenden kwamen op 23 september 2019 naar Vollenhove om mee te denken en mee te praten. Belangrijkste vragen: hoe spelen we in op de kansen die de sector toerisme en recreatie biedt? En, wat zijn de knelpunten die kunnen ontstaan als er meer toeristen naar ons gebied komen?

Behouden en verbeteren

Behoud van de identiteit van het gebied (rust, stilte, erfgoed). Behoud van de leefbaarheid.
Verbeteren van infrastructuur (parkeerplaatsen, bereikbaarheid, wegen, kanalen, bruggen).
Tijdens de bijeenkomst waren dat veelgehoorde opmerkingen. Het zijn thema’s die volgens de aanwezigen zeker in de nieuwe visie moeten worden uitgewerkt. Ook onderwerpen als spreiding van toerisme en afspraken over hoe de kosten gedekt worden, werden genoemd. Net als de verwachting om de plannen straks ook waar te maken. Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel kernen volop ideeën hebben om het unieke verhaal van het gebied te vertellen. Ook dat is nuttige input voor de nieuwe visie die de stichting Weerribben-Wieden – in samenwerking met de gemeente – gaat opstellen.

Hoe verder?

De opmerkingen, meningen en ideeën die tijdens de twee startbijeenkomsten zijn opgehaald, zijn verzameld en worden uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor beschikbare cijfers, trends en ontwikkelingen. Op 10 en 16 oktober zijn er twee ronde tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van plaatselijke belangen. Begin december presenteert de stichting Weerribben-Wieden een concept-visie waarop iedereen kan reageren. De definitieve versie wordt uiteindelijk door het college van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen of mailen naar: Ingeborg de Groot, telefoonnummer 14 0521, e-mail ingeborg.de.groot@steenwijkerland.nl