Actualiteiten september 2020

 • Aan de slag met gezondere kantines en een rookvrije omgeving

  29 september 2020

  Een gezonde sportomgeving. Dat is een van de ambities uit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. Het leverde onlangs de eerste vier handtekeningen op van sportverenigingen die aan de slag gaan met een gezondere kantine. Hockeyvereniging MHC, Korfbalvereniging Noveas, Atletiekvereniging Start ’78 en Voetbalvereniging Olde Veste hebben de intentieverklaring ondertekend. Tegelijkertijd kreeg koploper Sportservice Steenwijkerland als eerste in Steenwijkerland het zilveren certificaat voor de gezonde kantine uitgereikt door wethouder Trijn Jongman.

 • Vitaliteitsfonds Steenwijkerland voor maatschappelijke organisaties

  29 september 2020

  Bent u als maatschappelijke organisatie geraakt door de coronamaatregelen? Wordt uw organisatie daardoor in het voortbestaan bedreigd? Dan kunt u via het Vitaliteitsfonds een subsidie krijgen. Er zijn wel voorwaarden waaraan u moet voldoen. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op www.steenwijkerland.nl/corona/maatschappelijk Voor meer informatie kunt u ook mailen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl

 • Inloopspreekuur en telefonisch spreekuur over openbaar vervoer

  29 september 2020

  Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer (OV)? Kom dan naar het inloopspreekuur of maak gebruik van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs geven advies op maat en antwoord op veelgestelde vragen.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  29 september 2020

  Op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

 • Herontwikkeling Steenwijkerdiep is een feit

  29 september 2020

  De contracten voor de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep zijn ondertekend. Op maandag 28 september zette wethouder Bram Harmsma in ‘t Veerhuys namens de gemeente Steenwijkerland zijn handtekening onder de contracten voor een integrale herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep. De overige partners, te weten Aldi, Bert Vis Beheer, Jumbo, Lidl en Woonconcept waren bij deze belangrijke mijlpaal vertegenwoordigd. 'We kunnen aan de slag!' vatte Bert Vis de ondertekening kort en krachtig samen.

 • Succesvolle online informatiebijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’

  29 september 2020

  Op dinsdag 8 september 2020 organiseerde de gemeente Steenwijkerland samen met DCZ voor de tweede keer de online bijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’ als alternatief voor de eerder geplande bijeenkomsten, die vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan. Er waren ruim 50 inschrijvingen. Tijdens de bijeenkomst ontvingen de deelnemers onder andere informatie over de mogelijkheden om thuis energie te besparen en over mogelijke subsidies en regelingen. De deelnemers waren erg positief over de bijeenkomst, gemiddeld beoordeelden zij deze met een 8,5!

 • B&W pleiten voor financiële ondersteuning van het Rijk

  25 september 2020

  Het college van B&W pleit op een aantal thema’s voor financiële ondersteuning bij het Rijk. Het college maakt dit kenbaar door ondersteuning van moties die vrijdag 25 september tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG aan de orde komen.

 • Samen werken aan de dorpsvisie van Steenwijkerwold

  24 september 2020

  Dorpsbelang Steenwijkerwold werkt samen met bewoners en de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept, Sociaal Werk de Kop aan een dorpsvisie voor Steenwijkerwold. Om de samenwerking te bekrachtigen is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De dorpsvisie is een toekomstbeeld voor 2030 en vormt voor de betrokken organisatie een kader voor het maken van plannen voor het dorp. De bewoners zijn alvast begonnen, via De Grote Optrommelactie.

 • Invoering blauwe minicontainer in Steenwijk

  23 september 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel voor het invoeren van een blauwe minicontainer voor oud papier in Steenwijk per 1 januari 2021. De reden voor de invoering is dat oudpapierinzamelaar OPA in Steenwijk heeft aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier. De gemeenteraad buigt zich in november over dit voorstel.

 • Uitnodiging inloopavond over uitbreiding hoogspanningsstation bij Onna

  22 september 2020

  In meerdere gebieden in Nederland moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid om het opwekken van groene stroom mogelijk te maken. Dit geldt in Steenwijkerland voor het hoogspanningsstation van Enexis aan het Bedelaarspad bij Onna. Om u daarover bij te praten organiseren we op woensdag 7 oktober van 19.00 – 21.00 uur een inloopavond in het dorpshuis van Onna.

 • Uitnodiging Commissie Beeldende Kunst

  22 september 2020

  De Commissie Beeldende Kunst organiseert in Rabotheater de Meenthe 5 lezingen over kunst in de openbare ruimte. Beeldend kunstenaar Theo Jansen, bekend van zijn strandbeesten, bijt de spits af op 30 september 2020.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 5 oktober

  22 september 2020

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus.

 • Nieuw gladheidbestrijdingsplan

  21 september 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan geeft aan wat de algemene uitgangspunten zijn bij de gladheidbestrijding in Steenwijkerland. Het plan wordt in de Politieke Markt behandeld.

 • Toename coronabesmettingen in IJsselland verontrustend

  17 september 2020

  Het aantal corona besmettingen is ook in IJsselland afgelopen dagen sterk toegenomen. Het belang om ons strakker te houden aan de basisregels is daardoor nog urgenter; om andere regionale maatregelen in de nabije toekomst te voorkomen.

 • Visie beheer en onderhoud sportvelden

  16 september 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met de visie beheer en onderhoud sportvelden. De aanleiding voor deze visie een motie van de gemeenteraad om de huidige kaders van het beheer en onderhoud van sportvelden onder de loep te nemen en een vernieuwde versie hierover op te stellen.

 • Nieuwe visie participatie ‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’

  16 september 2020

  ‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’. Dat is de titel van de nieuwe visie op gebied van werk, participatie en inkomensondersteuning voor de komende jaren. De visie is opgesteld aan de hand van input van organisaties zoals NoordWestGroep, de Kringloopwinkels, de Businessclub Steenwijkerland, een aantal bedrijven en zorginstellingen en de raad van de gemeente Steenwijkerland. Deze organisaties worden ook betrekken bij de verdere uitvoering van de visie.

 • Herinnering: invullen vragenlijst tevredenheid afvalinzameling

  15 september 2020

  Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst voor maandag 5 oktober in te vullen!

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Samen Starten in Steenwijkerland

  11 september 2020

  De gemeente Steenwijkerland, de penitentiaire inrichting van Zwolle en twee reclasseringsorganisaties tekenden op 10 september 2020 de samenwerkingsovereenkomst Samen Starten. Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat Steenwijkerlandse inwoners na het uitzitten van een gevangenisstraf op een goede manier kunnen terugkeren naar de thuissituatie.

 • Telefonisch wethouderspreekuur

  08 september 2020

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus.

 • Steenwijkerland heeft binnenkort een nieuw vaar- en verhuurbeleid

  03 september 2020

  De gemeente Steenwijkerland is bezig met het opstellen van nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 zal gaan gelden. De oude vaarverordening is namelijk niet meer actueel en in strijd met Europese regelgeving. Daarnaast is de toegenomen drukte van verhuur- en rondvaartboten op sommige momenten in de Dorpsgracht in Giethoorn eveneens een reden om het beleid aan te passen.

 • Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling

  01 september 2020

  Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de inwoners in onze gemeente een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een steekproef wordt bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.

 • Online informatiebijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’

  04 september 2020

  Op dinsdag 8 september 2020 organiseren we een online informatiebijeenkomst waarin u antwoord krijgt op de vraag 'Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?' Dit doen we samen met duurzaamheidscombinatie DCZ. U kunt gewoon thuis kijken op uw computer, tablet of telefoon. Wel zo makkelijk. Wilt u er online bij zijn? Meld u dan aan. Na afloop krijgt u een gratis energiebespaartas.