Gratis grof tuinafval inleveren

Op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

Inleverlocatie

Milieubrengstation ROVA Steenwijk
Karenbrug 3, Steenwijk
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur / 12.30 - 16.00 uur
Zaterdag: 08.30 - 16.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die u brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich ook kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Steenwijkerland.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Wel grof tuinafval    

Gemaaid gras        
Organisch tuinafval    
Bladeren en snoeiafval    
Tak- en/of stamhout   

Geen grof tuinafval

Zand en aarde
Bielzen en/of gewolmaniseerd schuttingen of tuinhekjes
Stoeptegels
Overig afval