Uitnodiging inloopavond over uitbreiding hoogspanningsstation bij Onna

In meerdere gebieden in Nederland moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid om het opwekken van groene stroom mogelijk te maken. Dit geldt in Steenwijkerland voor het hoogspanningsstation van Enexis aan het Bedelaarspad bij Onna. Om u daarover bij te praten organiseren we op woensdag 7 oktober van 19.00 – 21.00 uur een inloopavond in het dorpshuis van Onna.

Het hoogspanningsstation aan het Bedelaarspad is de verbinding tussen de hoogspanningskabels en het elektriciteitsnet rondom Steenwijk. Uitbreiding van het station op het bestaande perceel is niet mogelijk. Enexis wil de uitbreiding daarom realiseren op het terrein dat ernaast ligt. Dit kan niet zomaar, want daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Enexis is van plan hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

Vanwege corona is aanmelden noodzakelijk

Op woensdag 7 oktober informeren we u graag over de plannen en de procedure die gelopen moet worden. Dat doen we tussen 19.00 en 21.00 uur in het dorpshuis aan de Burgemeester G.W. Stroinkweg 122-A in Onna. We nodigen u uit om daarbij aanwezig te zijn. Natuurlijk willen we dit op een coronaveilige manier organiseren. Daarom werken we in tijdsblokken en moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan tot maandag 5 oktober via info@dorpshuisonna.nl U krijgt vervolgens bericht over het tijdstip waarop we u verwachten. Tijdens de inloopavond beantwoorden we graag uw vragen. Wilt u ze nu alvast aan ons kwijt? Dat kan door ze te mailen naar info@dorpshuisonna.nl Op 7 oktober komen we er dan op terug.