Actualiteiten september 2021

 • Militaire oefening 4 t/m 8 oktober

  29 september 2021

  Van 4 t/m 8 oktober 2021 is er een militaire oefening in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel.

 • Gemeente verstuurt aanslagen voor forensenbelasting en (water)toeristenbelasting

  28 september 2021

  Deze week verstuurt de gemeente Steenwijkerland de aanslag voor de forensenbelasting en de aanslag voor de (water)toeristenbelasting.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  28 september 2021

  Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren.

 • Sjors Sportief en Creatief lanceren nieuwe boekjes in Steenwijkerland

  27 september 2021

  Goed nieuws voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Steenwijkerland. Onlangs ontvingen ze van Sjors Sportief en Sjors Creatief de nieuwe ‘Sjorsboekjes’. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer vele sport- en creatieve activiteiten ontdekken, vaak gratis. Het is het tweede schooljaar op een rij dat we het succesvolle sport- en cultuurstimuleringsproject aanbieden.

 • Voortgang gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

  23 september 2021

  Na de vaststelling van de Toekomstvisie Giethoorn zijn we volop in beweging in de uitvoering. Variërend van de reconstructie van het Binnenpad tot het ontwikkelen van een toekomstbeeld van de Gieterse Polder. Dit alles onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak Giethoorn. Veel is er al gebeurd, wordt aan gewerkt of staat in de startblokken. Alle uitvoeringsplannen vloeien voort uit de Toekomstvisie Giethoorn en moeten ook passen in deze visie. De gemeenteraad is afgelopen week via een informatienota geïnformeerd over de onderwerpen waar de gemeente volop mee aan de slag is.

 • Steenwijkerland wil na corona goed uit de startblokken

  22 september 2021

  De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid. Daarnaast introduceert het college van B&W een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten die zorgen voor ontmoeting, binding en betrokkenheid.

 • Nieuw minimabeleid stelt individuele hulpvraag centraal

  21 september 2021

  Méér maatwerk. Méér kijken naar wat de inwoner met een hulpvraag écht nodig heeft. Dat zijn de uitgangspunten van het minimabeleid dat voor de komende jaren in de steigers wordt gezet. Nieuw is het maatwerkbudget dat vanaf 2022 onderdeel is van het minimabeleid.

 • Wethouderspreekuur op 4 oktober

  21 september 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Dit kan op afspraak. U kunt langskomen voor een gesprek of kiezen voor een telefonische afspraak.

 • Vaccinatiebus GGD in Tuk

  21 september 2021

  De vaccinatiebus van de GGD staat op donderdag 23 september 2021 (13.00 – 19.30 uur) in Tuk, J.H.W. Pasmanweg 12. Een afspraak maken voor een prik is niet nodig. Ook voor informatie over de coronavaccins kunt u terecht bij de bus.

 • Station Steenwijk wordt het visitekaartje van de regio

  21 september 2021

  Het college heeft het ontwikkelkader voor station Steenwijk vastgesteld. Met deze ontwikkeling willen we drie doelen bereiken: het stationsgebied wordt een aantrekkelijke bestemming en een plek om langere tijd te verblijven en het geeft een hartelijk welkom in Steenwijk(erland) en de regio. Daarnaast wordt het stationsgebied een duurzaam mobiliteitsknooppunt. De ontwikkeling van het station is onderdeel van de regiodeal Zwolle.

 • Evaluatie vaar- en verhuurbeleid

  17 september 2021

  Op 15 december 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe vaar- en verhuurbeleid vast. We spraken af om na het eerste vaarseizoen terug te kijken op de uitvoering. Dit noemen we de evaluatie. De evaluatie bestaat uit vragenlijsten en gesprekken met inwoners en ondernemers.

 • Gemeentelijke dienstverlening scoort ruime voldoende

  17 september 2021

  Inwoners van Steenwijkerland geven – met gemiddeld een 7,9 – hoge rapportcijfers voor de gemeentelijke dienstverlening. Dat blijkt uit het overzicht ‘Dienstverlening in cijfers’ dat het college van B&W over het eerste half jaar van 2021 aan de gemeenteraad presenteert.

 • Nieuw beheerplan voor havens in Steenwijkerland

  14 september 2021

  De 10 havens in Steenwijkerland, die in eigendom zijn van de gemeente, krijgen structureel onderhoud. Dat staat verwoord in het Beheerplan Havens 2022-2027 dat het college heeft laten opstellen en binnenkort ter besluitvorming voorlegt aan de raad.

 • Workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’

  14 september 2021

  Woont u in de gemeente Steenwijkerland en wilt u ook graag een tuin met meer kleur en meer leven?
  Geef u dan op voor de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ op 17 september, 27 september of 11 oktober 2021 van IVN Natuureducatie, Vogelbescherming en KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

 • Veilig buitengebied

  14 september 2021

  Het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland kent veel kwaliteiten en biedt volop mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Helaas zien ook criminelen in toenemende mate mogelijkheden in het buitengebied. Zo zijn ze vaak geïnteresseerd in leegstaande panden en schuren waarin ze bijvoorbeeld drugs kunnen kweken of produceren.

 • Vaccinatiebus GGD

  14 september 2021

  De vaccinatiebus van de GGD komt deze week in de gemeente Steenwijkerland. De bus staat op woensdag 15 september (9.00 – 15.30 uur) en op donderdag 16 september (13.00 – 19.30 uur) in Sint Jansklooster, van Ommenstraat 2a. Een afspraak maken voor een prik is niet nodig. Ook voor informatie over de coronavaccins kunt u terecht bij de bus.

 • Online informatiebijeenkomst Energieneutraal Verbouwen

  14 september 2021

  Op 20 september of 7 oktober 2021 kunt u als huiseigenaar gratis deelnemen aan de online bijeenkomst Energieneutraal Verbouwen. Heeft u verbouwplannen of wilt u aan de slag met het energieneutraal maken van uw woning? Dan is deze online bijeenkomst echt iets voor u.

 • Informatiebijeenkomst over stapelbanen

  10 september 2021

  Speciaal voor Steenwijkerlandse ondernemers!
  Stapelbanen: dé oplossing voor uw vraag om goed personeel

 • Nationale Sportweek 2021 – sportkalender Steenwijkerland

  14 september 2021

  Van 17 tot en met 26 september 2021 is het de Nationale Sportweek. Een week waarin sport en bewegen in het hele land centraal staat. Ook in Steenwijkerland heeft sport en bewegen deze week de speciale aandacht. Verschillende sportaanbieders zetten hun deuren open om iedereen te laten zien wat hun sport zo leuk maakt om te doen.

 • World Cleanup Day 18 september 2021

  07 september 2021

  Op zaterdag 18 september 2021 is het weer World Cleanup Day. Mensen uit de hele wereld komen dan in actie om zwerfafval op te ruimen. De World Cleanup Day wordt sinds 2018 elk jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. IK BEGIN!, de gemeente Steenwijkerland en Mooi Schoon (het zwerfvuilprogramma van ROVA) ondersteunen dit initiatief natuurlijk van harte!

 • Ervaar het openbaar vervoer!

  07 september 2021

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Steenwijk.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 20 september 2021

  07 september 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Helaas is het vanwege het coronavirus nog niet mogelijk om langs te komen voor een gesprek. Wel staan ze u graag telefonisch te woord.

 • Online informatiebijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’

  07 september 2021

  Op woensdag 15 september 2021 organiseren we weer een online informatiebijeenkomst waarin u antwoord krijgt op de vraag 'Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?' Dit doen we samen met duurzaamheidscombinatie DCZ. U kunt gewoon thuis kijken op uw computer, tablet of telefoon. Wel zo makkelijk. Wilt u er online bij zijn? Meld u dan aan.

 • Met trots onderscheidingen uitgereikt tijdens korpsavond brandweer

  04 september 2021

  Vrijdagavond 3 september reikte burgemeester Rob Bats meerdere onderscheidingen uit aan vrijwillige brandweerlieden. Na 1,5 jaar coronastilte en afwezigheid van korpsavonden kon nu eindelijk weer live stil gestaan worden bij de enorme inzet van het brandweerkorps in Oldemarkt. Oldemarkt is een essentiële rader in het geheel van posten, die samen de brandweer IJsselland vormen.