Kans op natuurbrand afgenomen

Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar Fase 1 ‘regulier risico’ gegaan. Fase 1 geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden. Branden is alleen toegestaan onder de voorwaarden die verbonden zijn aan de ontheffing.

Kijk voor meer informatie over natuurbrandrisico ook op www.natuurbrandrisico.nl.