Veel aandacht voor klimaatadaptatie in Riolering en Water Programma

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de riolering op orde blijft? Dat het regenwater op een goede manier wordt opgevangen? Dat het afvalwater snel wordt afgevoerd? De antwoorden op die en meer vragen staan in het gemeentelijk Riolering en Water Programma.

Wethouder Melvin Smit: ‘Een belangrijke vraag is ook: hoe houden we onze voeten droog? We weten dat het klimaat verandert en dat er daardoor meer extreme regenbuien komen. Op die piekmomenten kan er in korte tijd veel water vallen en dat kan tot wateroverlast leiden. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel van het Riolering en Water Programma.’ 

Het Riolering en Water Programma (pdf, 11,5 MB) is gemaakt voor de periode 2023 – 2028. In het plan staat hoe de gemeente omgaat met het beheer, onderhoud en de vervanging van de riolering. Ook is in het Programma aandacht voor de gemeentelijke watertaken. Daarbij gaat het om het baggeren en maaien van onze grachten, sloten, greppels en wadi’s. De komende jaren ligt het accent met name op klimaatadaptatie. Wethouder Melvin Smit: ‘De wijk Oostwijken in Steenwijk is een mooi voorbeeld van wat we ook op andere plekken in de gemeente willen doen. Het water blijft in deze laaggelegen wijk na een fikse regenbui op straat staan. Het riool kan dat niet aan. Dat komt vooral omdat regenwater via het riool wordt afgevoerd, ook via de regenpijpen van de woningen. Dat willen we ontkoppelen zodat het riool alleen het afvalwater hoeft te verwerken. We zijn daarover in overleg met de bewoners van de wijk.’  

Het Riolering en Water Programma wordt – na goedkeuring door de gemeenteraad – uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Daarin komt te staan welke werkzaamheden nodig zijn en waar.