Werk in uitvoering aan Steenwijkerlandse wegen

De komende maanden krijgt het Steenwijkerlandse wegennet een fikse onderhoudsbeurt. Wethouder Melvin Smit: ‘We gaan verspreid in de gemeente zo’n 50 lokale wegen onder handen nemen. Goed voor zo’n 40 kilometer aan nieuw wegdek. In onder andere De Bult, Marijenkampen, Belt-Schutsloot, Steenwijk, Scheerwolde en Vollenhove gaan we aan de slag met groot onderhoud én reparaties. Welke wegen we gaan opknappen staat op een overzichtelijke kaart die op onze website te vinden is.’ De eerste werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn alle werkzaamheden die op de onderhoudskaart staan voor de Kerst afgerond. 

Wethouder Melvin Smit: ‘Natuurlijk gaan weggebruikers merken dat er werk in uitvoering is aan de Steenwijkerlandse wegen. Daar ontkomen we niet aan. Maar we gaan wel proberen om die overlast tot een minimum te beperken. Als het kan, wordt er daarom ook ’s nachts – als er minder verkeer is – gewerkt. Soms zal de aannemer het verkeer moeten omleiden. Op plekken waar dat nodig is, zetten we verkeersregelaars in om het verkeer daarbij te begeleiden.’ 

Op het moment dat in hun straat gewerkt wordt, krijgen aanwonenden daarover informatie van de aannemer. Er worden dan ook afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden. De kaart waarop de wegen zijn aangegeven die voor groot onderhoud onder handen worden genomen, is te vinden op www.steenwijkerland.nl/wegwerkzaamheden