Meer ruimte voor zonnepanelen op monumenten

Het college van B&W wil eigenaren van monumenten en van panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten meer ruimte bieden om zonnepanelen te plaatsen. Tot nu toe waren de mogelijkheden hiervoor beperkt. Wethouder Melvin Smit: ‘De regels voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten waren op dat gebied streng. Dat is niet onlogisch, want we zijn zuinig op ons cultureel erfgoed. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar zonnepanelen juist op díe panden flink toeneemt. Begrijpelijk. Want zonnepanelen helpen om de energiekosten te drukken en zo het wonen in monumenten betaalbaar te houden. Daarom hebben we gekeken hoe we meer ruimte kunnen bieden en tegelijkertijd ons erfgoed kunnen blijven beschermen.’ De nieuwe richtlijnen sluiten aan bij de landelijke advieslijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De huidige richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten dateert uit 2018. Eigenaren die tot nu toe een aanvraag deden voor een vergunning voor zonnepanelen, kregen in veel gevallen te horen dat daarvoor binnen het huidige beleid geen mogelijkheden waren. Wethouder Marcel Scheringa: ‘De laatste jaren zien we dat veel mensen op zoek zijn naar duurzame oplossingen voor het opwekken van energie. De aanvragen voor zonnepanelen zijn enorm gestegen, natuurlijk ook door de hoge gasprijzen. Als gemeente met de nodige ambities als het om duurzaamheid gaat, vinden we dat we inwoners ook zoveel mogelijk de kans moeten geven om deze omslag naar duurzame energie te maken. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden. En die zijn voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten nu flink verruimd.’

Nieuwe richtlijnen voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Binnen de nieuwe richtlijnen kunnen zowel op monumenten als op hoofdgebouwen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten vaker zonnepanelen geplaatst worden. Ook als deze zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied. Daarnaast zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor zonnepanelen op het erf. Overigens blijft het plaatsen van zonnepanelen op rieten daken – ook met de nieuwe regels – niet mogelijk. 

Het college vraagt de gemeenteraad om zowel de Welstandsnota als de Erfgoednota op het ruimere beleid aan te passen.