Corona: zo handhaven we de regels!

Houd 1,5 meter onderlinge afstand. Dat is een belangrijke regel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We zien dat veel mensen zich daaraan houden. Maar we zien ook dat niet iedereen het zo nauw neemt met de regels. Het aantal overtredingen en meldingen neemt de laatste tijd toe. Dat kan niet. Natuurlijk doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Maar daarnaast gaan we extra controleren en handhaven. Hoe gaat dat handhaven?

Bij overtredingen door ondernemers

Constateren we een overtreding bij een (horeca)onderneming? Dan maken we gebruik van een STOP-gesprek. Zo’n gesprek wordt gevoerd door de politie of een toezichthouder van de gemeente. De boodschap van dat gesprek is: u bent in overtreding en handelt strijdig met de Noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland. Het is meteen ook de laatste waarschuwing. Bij een eerstvolgende overtreding riskeert de ondernemer een strafrechtelijke boete van € 4.000 en mogelijk ook bestuursrechtelijke sluiting.

Bij overtredingen door particulieren

Overtreden particulieren de regels? Dan riskeren zij een boete van € 390 van de politie of een toezichthouder van de gemeente.

Houd u aan de regels!

De boetes bij overtreding van de coronamaatregelen zijn fors. Dat is niet voor niets. Alleen door ons te houden aan de regels, krijgen we het virus onder controle.