Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Het pontje in Jonen gaat vanaf Hemelvaartsdag over op zomerbediening. Dit betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars weer van het pontje gebruik kunnen maken. Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje. Daarom wordt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.

Over deze maatregel is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang Dwarsgracht en een aantal lokale ondernemers. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. Nog voor Hemelvaartsdag worden borden geplaatst om fietsers op het eenrichtingsverkeer te wijzen.