Burgmeester Rob Bats: 'De meest belemmerende coronamaatregel is dat in de oudejaarshuisjes een afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen moet worden aangehouden. Dit houdt in dat er maar een paar personen in een huisje aanwezig mogen zijn. De bedoeling van de oudejaarshuisjes wordt hiermee onderuit gehaald. Namelijk het gezellig bij elkaar zitten en feestvieren. Daarbij zijn we als college van mening dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van de 1,5 meter afstand niet bij de organisatoren van de oudejaarshuisjes kan worden gelegd. We kunnen van hen niet verwachten dat zij continue toezicht houden op het naleven van de 1,5 meter afstand. Dat is bijna een onmogelijke opgave'.

Het college van B&W heeft daarom besloten om dit jaar geen ontheffing af te geven voor het plaatsen van oudejaarshuisjes.

'Het besluit is noodzakelijk, want we moeten er alles aan doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik vertrouw er dan ook op dat de organisaties van de oudejaarshuisjes hieraan meewerken en hun gezondheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
Laten we hopen dat de oudejaarshuisjes volgend jaar, zoals vanouds, weer geplaatst kunnen worden', aldus Rob Bats.