Lintjesregen in Steenwijkerland

Op vrijdag 24 april 2020 krijgen, ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, zeven inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding. In verband met de landelijke coronamaatregelen worden de lintjes niet fysiek in Rams Woerthe opgespeld. Burgemeester Rob Bats belt deze ochtend persoonlijk de decorandi. De Kanselarij Der Nederlandse Orden zoekt naar een moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.


1. Mevrouw M. Veenstra – Blaauw (65) uit Oldemarkt; lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Mevrouw Mijntje Veenstra – Blaauw is al sinds 1986 actief binnen de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Ze staat daar bekend als iemand met een warm hart voor iedereen.
Mevrouw Veenstra begon heeft in diverse functies veel werk gedaan voor de zendingscommissie zowel in binnen als buitenland. Van 1997 tot 2009 mevrouw Veenstra leidster van de zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Mevrouw Veenstra was 8 jaar lang ouderling binnen de kerkenraad, zeer actief in het bezoeken van gemeenteleden. Vanaf 2015 is mevrouw Veenstra diaken en voorzitter van de Diaconie, die hulp biedt aan mensen in sociaal-maatschappelijke nood. Samen met een ander gemeentelid verzorgt mevrouw Veenstra al twee jaar lang iedere eerste maandagavond van elke maand een oecumenische bijbellezing in dorpsservicecentrum “De Landerijen” in Oldemarkt.
Mevrouw Veenstra is zeer actief in de kerk. Uit de lange lijst: Bloemschikken bij bijzondere gelegenheden en uitgifte en verwerking van de collectebonnen.
Daarnaast ook nog ongeveer 30 jaar collectant voor de Nierstichting in Oldemarkt en omgeving.
Mevrouw Veenstra was 37 jaar actief voor de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Oldemarkt-Paasloo.

 

2. De heer W. Schaap (75) uit Vollenhove; lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Willem (Wim) Schaap wordt geroemd om de mantelzorg die hij verricht met wisselende intensiteit van 1984 tot heden voor zijn beide echtgenotes, Hennie en Wil.
Wim Schaap is gepensioneerd sinds 2005 en was in zijn werkbare leven werkzaam als meettechnicus bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium.
Naast dat de heer Schaap werkte en voor zijn zieke echtgenotes zorgde heeft hij tal van mooie vrijwilligers klussen op zich genomen. Hij wordt gekenmerkt als maatschappelijk en sociaal betrokken, man met gevoel voor saamhorigheid, gedreven, ter zake kundig en verbinder.
Van 1987 tot 1999 was Wim Schaap werkzaam als chauffeur en pompbediender bij de vrijwillige brandweer, toen nog Brandweer Brederwiede West. Hij had de rang van hoofdbrandwacht. Hij onderscheidde zich als zijnde een zeer sociaal en maatschappelijk betrokken man. Hij had een groot gevoel voor saamhorigheid en niets was hem teveel.
Meneer Schaap was van 1999 tot 2017 voorzitter van de Buurtvereniging “de Bisschopstraat”, waar hij ook woonachtig is.
Vanaf 1966 is Wim Schaap een meer dan betrokken lid van de Vereniging Voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) afdeling Meppel.
Wim Schaap is zeer betrokken bij de Hervormde gemeente Vollenhove – Sint Jansklooster, vanaf 1976 heeft hij in deze kerkelijke gemeente meerdere functies bekleed. Waaronder de functies van Ouderling en meer recent vanaf 2015 tot nu als Diaken.
Wim Schaap is vrijwilliger bij De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken; daar levert hij niet alleen een fysieke inspanning bij de organisatie van het Bloemencorso Vollenhove, door het opbouwen van het parcours en andere werkzaamheden, hij zorgt ook voor samenhang en cohesie binnen de groep van vrijwilligers.
Sinds 2000 is Wim Schaap betrokken als vrijwilliger bij de Stichting Survival Run Vollenhove, waar hij veel hand en span diensten verricht. Ook zorgt hij voor de veiligheid.
 

3. De heer A.D. Bruggen (73) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Albert Daan Bruggen heeft jarenlang gewerkt bij Kornelis Caps and Closures, waar hij zich naast zijn hoofdfunctie altijd inzette voor zijn collega’s. Hij was tientallen jaren bestuurslid van het eigen pensioenfonds van zijn werkgever. De heer Bruggen was actief voor de personeelsvereniging. Ook had hij een adviesfunctie bij de totstandkoming van het PolyPlasticum, een kunststof- en informatiecentrum in Steenwijk, dat nu onderdeel is van het lectoraat Kunststoftechnologie van de Hogeschool Windesheim in Zwolle.
De heer Bruggen is al vele jaren lid van de afdeling Steenwijk van de Drentse Vereniging. De leden van deze vereniging zijn veelal geboren en getogen in de provincie Drenthe, en willen de band met de provincie, de cultuur en de taal behouden.
Albert Daan Bruggen is mantelzorger voor zijn echtgenote. Hiermee voorkomt hij opname in een verpleeghuis. Ondanks dat gaan meneer en mevrouw Bruggen nog altijd samen met de caravan op vakantie.
Al ruim 25 jaar is de heer Bruggen de duizendpoot van de Trimploeg Woldberg. Onder het motto "samen uit, samen thuis" wordt sportief bezig zijn wordt gekoppeld aan het sociale aspect, waardoor een hechte club is ontstaan. Ook Loopgroep Woldberg waardeert de heer Bruggen al meer dan 35 voor zijn sociale instelling en zijn betrokkenheid bij de medemens.
Albert Daan Bruggen zet zich ook in voor de ANBO hij biedt hulp bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.
 

4. Mevrouw W.F. Werkman – De Maa (64) uit Steenwijk, lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Mevrouw Wilma Werkman – De Maa wordt geroemd om haar volledige en verregaande inzet als dirigent en regisseuse bij de Musical groepen van Giethoorn en Steenwijk. Ze is een vrouw die zich belangeloos inzet voor anderen, is het niet voor een van de musical groepen dan is het wel voor een van de andere vrijwilligersactiviteiten. Mevrouw Werkman  heeft een groot motivatietalent die mensen zo weet te motiveren dat ze boven zichzelf uitstijgen.
Van 2005 tot vandaag is mevrouw Werkman in diverse functies werkzaam bij hetvakantiebureau.nl
een organisatie die al bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland organiseert voor 2700 gasten (voornamelijk mensen die zorg nodig hebben in verband met hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking).
Mevrouw Werkman is werkzaam als vrijwilliger, regisseur en dirigent bij het Sinterklaastoneel Steenwijkerland. Een voorstelling voor 2500 basisschoolleerlingen opgevoerd door docenten uit het primair onderwijs. Mevrouw Werkman heeft het Sinterklaastoneel weer nieuw leven gegeven, door haar enthousiasme heeft ze een groep docenten weten te motiveren en strikken en is het Sinterklaas toneel in Steenwijkerland vanaf 2018 weer een succes en feit.

 

5. De heer P.R. Bos (77) uit Paasloo; ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 

De heer Pieter Reinder Bos was algemeen landbouwredacteur en hoofdredacteur van het landbouwtijdschrift De Boerderij en ontwikkelde daarna het nieuwe tijdschrift Oogst.
Hij was 12 jaar watergraaf/dijkgraaf bij achtereenvolgens de waterschappen IJsselland-Baakse Beek, Wold en Wieden, en De Waterlanden. In die functie gaf hij vorm aan de fusieprocessen, waarbij deze waterschappen opgingen in grotere waterschappen. Bij de fusie van het waterschap Reest en Wieden naar het nieuwe waterschap Drents-Overijsselse Delta was hij één van beide informateurs.
De heer Bos was voorzitter van de Landinrichtingscommissie Strategisch GroenProject Noordwest Overijssel, en was betrokken bij de fusiebesprekingen tussen het waterschap De Waterlanden en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de provincie Noord-Holland.
Hij was werkzaam in een groot aantal, zeer diverse vrijwilligersfuncties op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied, zoals de Stichting IJsselacademie, de Hengelsportfederatie Oost-Nederland en de Stichting Van Swietentuin, Tuin zonder Drempels. Hij was toezichthouder bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, en voorzitter van het bestuur van de Stichting Oldenhof in Vollenhove.

 

6. De heer G.P. Friskorn (74) uit Oldemarkt; ridder in de Orde van Oranje Nassau
 

De heer Gerrit Philippus Friskorn startte in 1976 zijn eigen atelier voor de bouw van modeltreinen op schaal 1:87, en later in museumkwaliteit in de “Koningsschaal” 1:43,5. Met zijn modellen heeft de heer Friskorn de Nederlandse spoorweghistorie nationaal en ook internationaal doen herleven.
Philip Friskorn is binnen en buiten de modelspoorwereld een begrip voor kwaliteit. Zijn modellen worden wereldwijd geroemd en worden herkend als de Rembrandt onder de modeltreinen. Hij wordt alom gezien als “de pionier” op het gebied van het Nederlandse modelspoor. De heer Friskorn heeft een belangrijke rol gespeeld in het op een hoger plan brengen van de modelspoorbouw. Van “rijden met treintjes” tot historisch verantwoorde modelbouw van hoge kwaliteit. Wat hij aan Nederlandse schaalmodellen heeft gemaakt zal voor toekomstige generaties de maatstaf blijven.
Met dezelfde passie en gedrevenheid en het streven naar perfectie is de heer Friskorn ook natuurfotograaf. Hij begon met het fotograferen van alle mogelijke vogelsoorten, maar fotografeert ook andere diersoorten, flora en landschappen in Nederland, Scandinavië, Japan, Noord-Amerika, de Kaaiman Eilanden en de Seychellen. Hij deelt zijn enorme kennis en beeldarchief over flora en fauna graag met anderen. Daarom startte hij in 1996 met het geven van dialezingen en exposities.
Philip Friskorn heeft ruim tien jaar als mantelzorger voor zijn echtgenote gezorgd op een manier zodat ook zijn werkzaamheden voor zowel de natuurfotografie alsook de modelspoorbouw doorgang konden vinden.
 

7. De heer H. Nijdam (60) uit Steenwijk, lid in de Orde van Oranje Nassau
 

De heer Hendrik (Henk) Nijdam is 40 jaar lid van de vrijwillige brandweer geweest. Achtereenvolgens in de voormalige gemeente Steenwijk, in de gemeente Steenwijkerland en bij de Veiligheidsregio IJsselland. Hij is op 1 november 1979 begonnen bij de vrijwillige brandweer en op 1 november 2019 gestopt.
Betrokkene heeft binnen het korps gefunctioneerd als manschap en bevelvoerder.