Maatregelen om afstand te houden op Steenwijkerlandse fietspaden

Het Gemeentelijk Beleidsteam heeft een aantal maatregelen genomen om situaties waarbij fietsers elkaar niet op 1,5 meter kunnen passeren, te voorkomen. Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Op een aantal fietspaden zijn extra maatregelen genomen. Over deze extra maatregelen – die voorlopig voor onbepaalde tijd gelden – is overleg gevoerd met de desbetreffende plaatselijke belangen en lokale ondernemers. De maatregelen worden met borden aangegeven.

Schutsloterpad in Belt-Schutsloot is eenrichtingsverkeer

Het fietspad Schutsloterpad in Belt-Schutsloot is eenrichtingsverkeer (richting Belt-Schutsloot).

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg is eenrichtingsverkeer

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg is eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook vanaf het Kooibomenpad naar Kalenberg is eenrichtingsverkeer en dat geldt ook voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje van Jonen. Daarom is er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.  

Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht geldt een fietsverbod. Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid.

Gedeeltelijk fietsverbod voor fietspaden Binnenpad, Zuiderpad en Langesteeg in Giethoorn

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad zijn tussen 11.00 en 17.00 uur afgesloten voor fietsers (met uitzondering van bezorgend verkeer). Fietsen mogen wel aan de hand worden meegenomen.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/corona

Overzichtskaart met de maatregelen op de fietspaden:


Klik op de kaart om deze te downloaden (pdf, 4,3 MB).