Noodopvang ook voor kinderen in kwetsbare thuissituaties

Er was al noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Nu wordt dit uitgebreid naar kinderen uit gezinnen die door de coronamaatregelen dusdanig ontregeld zijn, dat er sprake kan zijn van een onveilige thuissituatie. Wethouder Trijn Jongman: ‘We merken dat deze coronacrisis een grote impact heeft op gezinnen. De dagelijkse structuur valt weg en daarnaast wordt van ouders verwacht dat ze hun kinderen helpen bij het thuisonderwijs. Dat kan een hoop stress opleveren, zowel bij kinderen als bij ouders. En dat kan leiden tot spanning en nare thuissituaties. Als gemeente willen we daarin ondersteuning bieden. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, kinderopvangorganisaties, het onderwijs, GGD IJsselland en Sociaal Werk De Kop. Dit netwerk is écht belangrijk. Samen én in overleg met de ouders kijken we wat nodig is om deze lastige situatie te doorbreken. Noodopvang voor kinderen die het thuis moeilijk hebben, zou dan een van de oplossingen kunnen zijn.’

De lijnen tussen de betrokken organisaties en de gezinnen zijn kort. Ouders en jongeren kunnen overigens ook zelf aangeven als het thuis niet goed gaat en spanningen oplopen. Zij kunnen hiervoor terecht bij de school, het kinderdagverblijf of bij de hulpverleners die al betrokken zijn bij het gezin. Met elkaar wordt vervolgens gekeken wat nodig is. Wethouder Trijn Jongman: ‘We hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is oog hebben voor kinderen in kwetsbare situaties en díe ondersteuning bieden die nodig is om gezinnen weer wat lucht te geven. Dat is een gezamenlijke zorg.’

Meer informatie over de noodkinderopvang is te vinden op www.steenwijkerland.nl/coronavirus