Onderzoek naar Steenwijkerlandse agrarische sector

Alle boeren in Steenwijkerland krijgen deze week een brief in de brievenbus met de vraag om een enquête in te vullen. De vragenlijst – gevolgd door keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen en opgaven waarmee de agrarische sector te maken heeft. Ook wil de gemeente graag weten welke vragen en behoeften er zijn. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het is logisch dat we in deze tijd ook vragen wat de impact van de coronamaatregelen op de agrarische bedrijven is. Welke uitdagingen zijn er en hoe zien ze de ondersteuning van de overheid daarbij? Deze coronatijd gaat tenslotte aan niemand geruisloos voorbij.’ De uitkomsten van de enquête en de keukentafelgesprekken geven input voor het plattelandsbeleid waar de gemeente mee aan de slag wil. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Stimuland.

In het op te stellen plattelandsbeleid moet aandacht zijn voor alle factoren die samenkomen op agrarische erven. Van discussies over stikstof en het klimaatakkoord tot het opwekken van energie en natuurontwikkeling ten koste van landbouwgrond. Wethouder Tiny Bijl: ‘Onze inzet is een sterke agrarische sector en een vitaal buitengebied. Daar gaan we voor. Hoe we daarvoor kunnen zorgen, dat willen we ook aan de sector zelf vragen. Vandaar dit onderzoek bestaande uit een enquête die we nu uitzetten en gevolgd door keukentafelgesprekken die we dit najaar willen inplannen als fysieke afspraken weer mogelijk zijn.’

Alle Steenwijkerlandse boeren worden per brief voor de enquête uitgenodigd. Deze kan t/m 1 juni 2020 ingevuld worden.