Pontje Jonen op zomerbediening

Vanaf 18 mei zijn de bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart. Daardoor zal het op het water drukker worden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, gaat het pontje in Jonen vanaf Hemelvaartsdag (21 mei) over op de zomerbediening. Het pontje wordt dan professioneel bediend.

Dat betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars van het pontje gebruik kunnen maken. Op de plek waar zij moeten wachten om de oversteek te maken, brengen we markering aan om te zorgen voor voldoende onderlinge afstand.