Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord klaar voor uitvoering

Gemeente, sportaanbieders en tal van partners uit de onderwijs- en zorgwereld hebben de afgelopen tijd succesvol samengewerkt aan de concrete uitwerking van het sport- en beweegbeleidsplan. Steenwijkerland Sport & Beweegakkoord komt direct na de zomer energiek uit de startblokken met de Nationale Sportweek.

De Nationale Sportweek (vanaf vrijdag 18 september) is een passende symbolische aftrap, al worden de actuele ontwikkelingen rond corona natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden. Als de situatie het toelaat, pakt dit evenement ook in onze gemeente actief uit, met twee volle sportdagen voor kinderen in Vollenhove en Steenwijk en een sportcafé.

Kickstart

Het is de kickstart van een ambitieus akkoord dat de komende jaren investeert in een stevige basis voor bewegen en sporten, alsook het ondersteunen van lokale aanbieders die dat mogelijk maken. Een jaar geleden al werd het Wedstrijdplan door de gemeenteraad van Steenwijkerland goedgekeurd; je zou het de ‘warming up’ kunnen noemen van het overkoepelende Sport & Beweegakkoord dat nu ter tafel ligt. De feestelijke ondertekening van dit beleidsplan stond al voor maart van dit jaar gepland, maar moest door corona worden uitgesteld naar dit najaar.

‘Meer bewegen en vitaal blijven’

Waarom een Sport & Beweegakkoord in Steenwijkerland? Daar waren diverse aanleidingen voor, zo licht wethouder Bram Harmsma toe. ‘De motorische vaardigheden van kinderen zijn aantoonbaar afgenomen. Kinderen in de basisschoolleeftijd bewegen minder én minder makkelijk, terwijl dit belangrijk is voor hun latere, gezonde ontwikkeling. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van gemeente, onderwijs en voorschoolse opvang, waarbij het plezier in bewegen voorop moet staan.’ Maar er is meer. ‘Er is ook een groep in de samenleving die nooit sport, terwijl iedereen wél graag vitaal ouder wil worden. Het is dus belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zo lang mogelijk actief te blijven.’

‘Sportclubs staan voor uitdagingen’

Behalve kinderen meer laten bewegen stipt Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord ook andere, maatschappelijke gevoeligheden aan: ‘Een aantal sportaccommodaties staat soms leeg. Dat is natuurlijk zonde van de beschikbare ruimte in Steenwijkerland’, zegt wethouder Harmsma. ‘Bovendien staan veel van de klassieke sportverenigingen onder groeiende druk, vanwege het slinkende aantal leden en vrijwilligers.’ Punten van zorg die in het akkoord aandacht krijgen.
‘We moeten met elkaar zorgen dat mensen lol houden of (weer) krijgen in het sporten, door sportaccommodaties aantrekkelijk en toegankelijk te maken en het huidige aanbod te versterken. Ons doel is het creëren van een gezonde gemeente Steenwijkerland, daar hoort dus ook gezonde voeding bij in een kantine nieuwe stijl.’

Inzet coaches

Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord is klaar voor uitvoering en dat wordt vooral direct na de zomer zichtbaar. Om het jong leren bewegen te stimuleren starten bijvoorbeeld twee nieuwe buurtsportcoaches vanuit Sportservice Zwolle, die voor dit doel nauw samenwerken met het onderwijs, de voorschoolse opvang en de GGD. Een speciale clubkadercoach begint na de zomer met trainingen bedoeld om de kwaliteit van jeugdtrainers bij sportaanbieders te verhogen.

Impuls (aangepast) sporten

Onder het motto ‘Sjors Sportief en Creatief’ maken vanaf februari 2021 alle basisschoolkinderen in Steenwijkerland kennis met een waaier aan sportieve en culturele activiteiten. Ook het aangepast sporten krijgt een impuls, nu Steenwijkerland is aangesloten bij de regionale samenwerking ‘Iedereen Actief’. Sportverenigingen of inwoners met een specifieke vraag over aangepast sporten kunnen hier terecht.

Beheer en Onderhoud

Een van de uitvloeisels van het Sport & Beweegakkoord is de gemeentelijke visie Beheer en Onderhoud Sportvelden die er in concept ligt. ‘Belangrijk’, stelt wethouder Harmsma, ‘omdat we hierin duidelijk onderscheid maken in wat noodzakelijke en wenselijke investeringen zijn.’ Met andere woorden: ‘Voor sommige taken is en blijft de gemeente verantwoordelijk – een basisvoorzieningenniveau, andere zaken leggen we bij de verenigingen neer.’
‘De gemeente Steenwijkerland moet zorgen voor een vitaal verenigingsleven en deugdelijke, up-to-date sportaccommodaties, maar ook keuzes maken’, zegt Harmsma. Hier gaat ook het ‘right to challenge’ op, ofwel de kans van gebruikers om het onderhoud van bijvoorbeeld hun buitensportvelden beter te organiseren. ‘Kan het slimmer of goedkoper? Ga gerust je gang.’