Trekkersbesluit van kracht

Vanaf vrijdag 10 juli 18.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur geldt in Veiligheidsregio IJsselland een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dit is besloten nadat er in de regio afgelopen week verschillende onaangekondigde boerendemonstraties hebben plaatsgevonden.

Deze demonstraties hebben geleid tot meerdere blokkades en verkeersonveilige situaties. Op vrijdag 10 juli is in Zwolle een langdurige blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn beëindigd. Met name deze actie had een dusdanige impact op een groot deel van de samenleving van Noordoost Nederland, dat herhaling voorkomen moet worden.  Met dit ‘Trekkersbesluit’ worden nieuwe onveilige situaties beperkt. 

Geen algeheel demonstratieverbod 

Het is geen algeheel demonstratieverbod voor boeren. Het staat hen vrij op andere manieren te demonsteren, maar niet met landbouwvoertuigen op de openbare weg. 

Bekijk de brief (PDF, 20 kb) van Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland over de beperking. 

Bron: Veiligheidsregio IJsselland