Vitaliteitsfonds Steenwijkerland: steuntje in de rug voor verenigingsleven

Goed nieuws voor de zangvereniging, de sportclub of dorpsfanfare die het hoofd amper boven water kan houden als gevolg van de coronacrisis. Financieel gedupeerde clubs als deze kunnen straks voor steun aankloppen bij het Vitaliteitsfonds van de gemeente Steenwijkerland.

Niet alleen bedrijven, ook veel maatschappelijke organisaties in Steenwijkerland kampen met de economische gevolgen van de coronacrisis. Denk aan culturele instellingen, stichtingen, muziekverenigingen of sportclubs, maar ook multifunctionele centra, theaters en zwembaden. Het college van B en W vraagt de raad in augustus om 500.000 euro beschikbaar te stellen om instellingen zoals deze te ondersteunen, vanuit het nieuwe Vitaliteitsfonds Steenwijkerland.

Inkomsten weggevallen

‘Het gaat feitelijk om maatschappelijke organisaties die normaliter nooit bij de gemeente aankloppen om subsidie’, zegt wethouder Trijn Jongman. ‘Neem een zangvereniging met leden, die bedruipt zichzelf prima. Maar nu ze optredens en dus inkomsten missen kunnen ze de dirigent niet langer zelf betalen.’ Nog een voorbeeld: ‘De plaatselijke fanfare krijgt dankzij straatoptredens de jaarbegroting wel rond, maar die shows vallen dit seizoen weg. Zo vergaat het momenteel ook veel sportverenigingen: zij missen belangrijke toernooigelden en kantine-inkomsten.’  

‘Wees ook creatief’

Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit dit nieuw in te stellen Vitaliteitsfonds, maar er zijn wel voorwaarden verbonden aan de subsidie. ‘We vragen van verenigingen om ook zelf, waar mogelijk, te bezuinigen’, zegt de wethouder. ‘Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging of stichting; die moet kunnen aantonen welke eigen inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen of te verminderen. ‘Wees ook creatief en realistisch’, geeft Trijn Jongman de clubs mee.

Soepel met subsidies

Het college van B en W stelt voor ook soepel om te gaan met andere, al verstrekte subsidiestromen voor evenementen die dit jaar in het water vielen. ‘Soms is al een jaar van tevoren subsidie aangevraagd en zijn onkosten gemaakt. Daarin moeten we nu coulant zijn. Dat geld hoeft niet te worden terugbetaald’, vindt de wethouder. Als voorbeeld noemt ze de corso’s van Sint Jansklooster en Vollenhove, of de Weerribben-Wieden Wandel3daagse. ‘Er zijn vooraf al veel kosten gemaakt; denk aan de vergunningaanvraag, voorbereiding, de huur van tenten en dranghekken. Er is van alles geregeld, maar géén evenement. Als de organisatie dit bij de afrekening kan verantwoorden, vordert de gemeente niets terug.’

Het Vitaliteitsfonds is een noodfonds met een korte looptijd, in principe tot 1 maart 2021. Dan wordt, afhankelijk van het budget en de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus de balans opgemaakt. Meer informatie is te vinden op onze website.