Vitaliteitsfonds voor maatschappelijke organisaties en instellingen

De coronacrisis heeft veel maatschappelijke organisaties en instellingen financieel hard geraakt. Het gemeentebestuur van Steenwijkerland stelt daarom een Vitaliteitsfonds in. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en instellingen die door de coronacrisis in financiële nood verkeren en daardoor geen activiteiten kunnen organiseren die wel bijdragen aan onze vitale samenleving.

Bij de beoordeling van een aanvraag uit het Vitaliteitsfonds wordt gekeken naar:

  • De activiteit waarvoor de ondersteuning wordt aangevraagd
  • Hoe de activiteit bijdraagt aan een vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland
  • De stappen die maatschappelijke organisaties en instellingen zelf hebben gezet om de financiële nood te voorkomen
  • De mogelijkheden om gebruik te maken van al bestaande voorzieningen, zoals regionale, provinciale en landelijke regelingen 

Het Vitaliteitsfonds heeft een vangnetfunctie en wordt ingericht als subsidieregeling. Dit betekent dat een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds eerst een voorschot is. De bijdrage wordt later definitief gemaakt. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de bijdrage lager wordt vastgesteld of in het geheel moet worden terugbetaald. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer er ook bijdragen worden ontvangen vanuit andere fondsen en/of regelingen. 

Als uw maatschappelijke organisatie of instelling op dit moment noodzakelijke financiële ondersteuning nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt dit doen via e-mail maatschappelijk@steenwijkerland.nl