Evenementen, activiteiten en bijeenkomsten

Organiseert de gemeente weer bijeenkomsten vanaf 1 juli?

Vanaf 1 juli kunnen we weer externe bijeenkomsten zoals inloop- of inspraakbijeenkomsten en informatieavonden organiseren. We organiseren deze bijeenkomsten alleen als er geen andere (digitale) mogelijkheden zijn.
Daarbij hanteren we de volgende regels:

 • Op de bijeenkomsten ontvangen we maximaal 100 personen, als de locatie dit toelaat.
 • Iedere deelnemer heeft een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand is de norm.
 • Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst.
 • Melden zich meer dan 100 personen aan? Dan organiseren we 2 of meer bijeenkomsten.
Gaan de raadsvergaderingen door?

Ja, de raad/Politieke Markt vergadert in augustus en september en volgt hierbij de landelijke richtlijnen. Wat er op de agenda staat kunt u te zijner tijd vinden via het raadsinformatiesysteem op onze website. 

Gaan de weekmarkten door?

Ja, de warenmarkten in Vollenhove (op dinsdag), in Oldemarkt (op donderdag) en in Steenwijk (op zaterdag) gaan door. Dit valt onder de eerste levensbehoefte en dat blijft beschikbaar. Wel moeten ze de geldende hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand in acht nemen.

Wat betekent dit voor evenementen in de gemeente?

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. De gemeente bekijkt of u uw activiteit voldoende op 1,5 meter in kunt richten en of u nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

De regels voor ‘binnen’ per 1 juli

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

 • In woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.
  • Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
  • Ook in werksituatis zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

De regels voor ‘buiten’ per 1 juli

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
  • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn.
  • In de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.
  • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
Gaan de activiteiten rond 75 jaar vrijheid door?

Samen met de organisatoren gaan we kijken welke programmaonderdelen doorgaan.