Evenementen, activiteiten en bijeenkomsten

Organiseert de gemeente weer bijeenkomsten?

We kunnen weer externe bijeenkomsten zoals inloop- of inspraakbijeenkomsten en informatieavonden organiseren. We organiseren deze bijeenkomsten alleen als er geen andere (digitale) mogelijkheden zijn.
Daarbij hanteren we de volgende regels:

  • Op de bijeenkomsten ontvangen we maximaal 100 personen, als de locatie dit toelaat.
  • Iedere deelnemer heeft een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand is de norm.
  • Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst.
  • Melden zich meer dan 100 personen aan? Dan organiseren we 2 of meer bijeenkomsten.
Gaan de raadsvergaderingen door?

Ja, de raad/Politieke Markt vergadert in augustus en september en volgt hierbij de landelijke richtlijnen. Wat er op de agenda staat kunt u te zijner tijd vinden via het raadsinformatiesysteem op onze website. 

Gaan de weekmarkten door?

Ja, de warenmarkten in Vollenhove (op dinsdag), in Oldemarkt (op donderdag) en in Steenwijk (op zaterdag) gaan door. Dit valt onder de eerste levensbehoefte en dat blijft beschikbaar. Wel moeten ze de geldende hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand in acht nemen.

Wat betekent dit voor evenementen in de gemeente?

Evenementen mogen weer. Maar wel gelden er extra regels en maatregelen. Waaronder anderhalve 1,5 meter onderling afstand houden. Ook kijkt de gemeente of u nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Goed om daar rekening mee te houden als u een evenement wilt organiseren.

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen. Lees hierover meer op de pagina Evenement organiseren. Hier leest u ook meer over het organiseren van een evenement in coronatijd.

Gaan de activiteiten rond 75 jaar vrijheid door?

Samen met de organisatoren gaan we kijken welke programmaonderdelen doorgaan.