Informatie voor zorgaanbieders Wmo

Ik heb als zorgaanbieder een contract met de gemeente. Moet ik doorgeven welke maatregelen ik heb genomen tegen het coronavirus?

Ja, we willen graag weten wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening. U kunt deze informatie doorgeven via inkoopwmo@steenwijkerland.nl of via uw accountmanager. We gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder de noodzakelijke hulp en ondersteuning aan inwoners blijft bieden. En dat u zelf passende en creatieve oplossingen zoekt als dat niet lukt, ook in overleg met partijen waarmee u samenwerkt. Neem bij twijfel, vragen of knelpunten altijd contact op met de gemeente.

Wordt de zorg die ik als zorgaanbieder bied gewoon vergoed?

Ja, we blijven gecontracteerde zorgaanbieders betalen volgens contract. Dit geldt ook als u andere of beperkte prestaties levert als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. 

Waar vind ik meer informatie over vergoedingen van niet-gecontracteerde vormen van hulp, meerkosten of schade als gevolg van de coronamaatregelen?

Kijk op de website i-sociaaldomein.nl voor informatie en de definitieve afspraken over meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen. Daar vindt u ook het format dat u moet gebruiken om een declaratie in te dienen. Deze declaraties moeten uiterlijk 1 maart ingediend zijn bij de gemeente.

Ik werk als zorgaanbieder vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Welke voorwaarden gelden er voor mij als het gaat om vergoedingen?

Afhankelijk van het soort zorgovereenkomst bent u in de periode van 1 maart tot 1 juli gewoon doorbetaald. Ook als de zorg in deze periode vanwege de maatregelen tegen het coronavirus anders of niet geleverd is. Over betaling van meerkosten volgt later meer informatie. Hierover worden nog afspraken gemaakt tussen gemeenten en de Rijksoverheid. Het gaat daarbij ook om de periode van 1 maart tot 1 juli. Extra kosten die na 1 juli zijn gemaakt worden niet vergoed (uitgezonderd bepaalde vormen van vervoer).  We verwachten dat u werkt op basis van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo www.pgb.nl of van de Sociale verzekeringsbank www.svb.nl

Waar kunnen cliënten terecht als zij (extra) hulp nodig hebben?

Met veel hulpvragen kunnen zij terecht bij Sociaal Werk De Kop, denk aan hulp bij boodschappen of eenzaamheid. Sociaal Werk De Kop is bereikbaar via telefoonnummer 0521 - 74 50 80 en e-mail info@sociaalwerkdekop.nl Of kijk voor meer informatie op www.sociaalwerkdekop.nl Hier vindt u ook een overzicht van allerlei lokale én landelijke hulpinitiatieven. Is deze hulp of ondersteuning niet voldoende? Dan kunnen zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gespecialiseerde hulp en maatwerkvoorzieningen krijgen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met onze consulenten. Dat kan via het contactformulier, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl

Wat moet ik als zorgaanbieder doen als ik me ernstig zorg maak over een cliënt?

U kunt dan contact opnemen met de bij de cliënt betrokken consulent van de gemeente. Dat kan via het contactformulier, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl De consulent kijkt dan samen met u of en welke oplossingen er zijn. Daarnaast zijn de verschillende crisisdiensten gewoon bereikbaar, zij handelen als dit nodig is.
Klik op de infographic om deze te downloaden (pdf,  527 KB).