Sport, cultuur, kernen en wijken


Regelingen

Ik ben ondernemer. Kan ik dan ook terecht bij het noodloket voor maatschappelijke organisaties?   

Als ondernemer kunt u terecht bij het noodloket voor ondernemers.

 

Sport

Welke richtlijnen gelden er voor het sporten in tweetallen onder begeleiding van een trainer?

Uitgangspunt bij het buitensporten voor volwassenen is dat bewegen/sporten mogelijk is met groepen van 2 personen, maar er geen groepsvorming mag ontstaan. Centrale instructie en daarna weer uit elkaar is dus niet toegestaan evenals bij aanvang en na afloop centraal afsluiten. Daarnaast moet de aanbieder verantwoord omgaan met de ruimte die er is. Het is dus toegestaan om met meerdere afgezonderde tweetallen, op gepaste afstand, op 1 buitenterrein te sporten. Mits er geen gezamenlijke instructiemomenten zijn, er voldoende afstand gehouden kan worden, de routes helder zijn, geen menging tussen de tweetallen is etc. Voor de gepaste afstand geldt geen exacte norm (uiteraard moet dit minimaal 1,5 meter zijn). In de praktijk wordt er vaak gewerkt met 4 à 5 meter onderling tussen de tweetallen.

Voorbeeld hiervan is een veld (met lijnen) opdelen in vakken en per vak het tweetal trainingsopdrachten uit te laten voeren. Een tweetal dus in een afgebakende ruimte met ook 1,5 meter afstand van elkaar. Een trainer/begeleider kan, op gepaste afstand, bij de diverse tweetallen langsgaan (als dat nodig is).

Hiermee volgen we in Steenwijkerland de richtlijn die de landelijke vereniging Sport en Gemeenten heeft aangegeven voor sport.

Kan ik als sportaanbieder hulp krijgen bij het organiseren van activiteiten?

De buurtwerkers sport Karin, Harmen en Sandra kunnen u ondersteunen. Dat kan bij het opstarten van de activiteiten en ook bij het organiseren van extra activiteiten voor jeugd. Ze zijn bereikbaar via de mail info@sociaalwerkdekop.nl en telefoonnummer 0521 - 74 50 80.

 

Heeft u vragen?

Waar kunnen sport- en muziekverenigingen, culturele organisaties en multifunctionele centra terecht met vragen over de maatregelen tegen het coronavirus? 

U kunt contact opnemen met ons noodloket voor maatschappelijke organisaties via het telefoonnummer 14 0521 of via het e-mailadres maatschappelijk@steenwijkerland.nl