Sport, cultuur, kernen en wijken


Regelingen

Ik ben ondernemer. Kan ik dan ook terecht bij het noodloket voor maatschappelijke organisaties?   

Als ondernemer kunt u terecht bij het noodloket voor ondernemers.

 

Sport

Welke regels gelden er voor het lesgeven aan groepen van 4?

Er gelden specifieke regels voor het buiten sporten met viertallen, maar die zijn alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder. De viertallen mogen tijdens de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen moet meer dan 1,5 meter zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. Viertallen mogen sporten in de openbare ruimte wanneer er sprake is van een activiteit in georganiseerd verband en onder begeleiding.

Mag ik buiten een overkapping of tent plaatsen om droog te kunnen sporten?

Ja, buiten is het mogelijk een afdak te creëren en daaronder te sporten. Als de tent volledig gesloten is, valt dit onder een binnenaccommodatie. Hou dus altijd het grootste gedeelte open.
In sommige gevallen is het wel noodzakelijk een vergunning aan te vragen.

Heeft u hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl

Kan ik als sportaanbieder hulp krijgen bij het organiseren van activiteiten?

De buurtwerkers sport Karin, Harmen en Sandra kunnen u ondersteunen. Dat kan bij het opstarten van de activiteiten en ook bij het organiseren van extra activiteiten voor jeugd. Ze zijn bereikbaar via de mail info@sociaalwerkdekop.nl en telefoonnummer 0521 - 74 50 80.

 

Heeft u vragen?

Waar kunnen sport- en muziekverenigingen, culturele organisaties en multifunctionele centra terecht met vragen over de maatregelen tegen het coronavirus? 

U kunt contact opnemen met ons noodloket voor maatschappelijke organisaties via het telefoonnummer 14 0521 of via het e-mailadres maatschappelijk@steenwijkerland.nl

 

Lesgeven aan groepen van 4