Toerisme, recreatie en horeca

Heeft u vragen over campings, vakantieparken, vrijetijdsbesteding of horeca?

Op de website van Veiligheidsregio IJsselland vindt u een lijst met vragen en antwoorden over de maatregelen in regio IJsselland

Op de website van de Rijksoverheid leest u ook welke regels er gelden voor de horeca. Per 1 juli 2020 gelden aparte maatregelen voor binnen en buiten. Deze maatregelen staan op de Poster 'coronavirus: horeca en evenementen per 1 juli' van de Rijksoverheid

Meer informatie over de regels per 1 juli per bedrijfsgroep vindt u op de website van Hiswa Recron.

Welke regels gelden er voor fietspaden in Steenwijkerland?

Schutsloterpad in Belt-Schutsloot is eenrichtingsverkeer

Het fietspad Schutsloterpad in Belt-Schutsloot is eenrichtingsverkeer (richting Belt-Schutsloot).

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg is eenrichtingsverkeer

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg is eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook vanaf het Kooibomenpad naar Kalenberg is eenrichtingsverkeer en dat geldt ook voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje van Jonen. Daarom is er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.  

Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht geldt een fietsverbod. Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid.

Gedeeltelijk fietsverbod voor fietspaden Binnenpad, Zuiderpad en Langesteeg in Giethoorn

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad zijn tussen 11.00 en 17.00 uur afgesloten voor fietsers (met uitzondering van bezorgend verkeer). Fietsen mogen wel aan de hand worden meegenomen.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/corona

Overzichtskaart met de maatregelen op de fietspaden:


Klik op de kaart om deze te downloaden (pdf, 4,3 MB).

Kunnen fietsers en wandelaars gebruikmaken van het pontje in Jonen?

Ja, recreatieve fietsers en wandelaars kunnen weer gebruikmaken van het pontje. Het pontje in Jonen is overgegaan op zomerbediening. De bruggen en sluizen zijn weer open voor pleziervaart. Daardoor zal het op het water drukker worden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is het pontje in Jonen overgegaan op de zomerbediening. Het pontje wordt dan professioneel bediend. Op de plek waar fietsers en wandelaars moeten wachten om de oversteek te maken, brengen we markering aan om te zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje. Daarom is er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld. Over deze maatregel is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang Dwarsgracht en een aantal lokale ondernemers. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. Er zijn borden geplaatst om fietsers op het eenrichtingsverkeer te wijzen.

Welke maatregelen gelden er voor Giethoorn?

Om Giethoorn veilig en verantwoord toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers gelden vanaf 29 mei tot en met vooralsnog 30 september 2020 de volgende maatregelen:

Varen

UPDATE: De Dorpsgracht is in de weekenden en in de schoolvakanties (4 juli tot en met 30 augustus) tussen 11.00 en 17.00 uur alleen toegankelijk voor aanwonenden, beroepsvaart nummerbordboten (verhuurboten). Dit geldt tussen Paal 5 en 1. Inwoners van Giethoorn kunnen, indien nodig, een ontheffing aanvragen. Ook eigenaren van een jaarplaats op een camping/vakantiepark (tussen Paal 5 en 1) en eigenaren van vakantiehuizen op het Binnenpad (ook tussen Paal 5 en 1) een ontheffing aanvragen. Een ontheffing kan aangevraagd worden via info@steenwijkerland.nl

Fietsen

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad geldt een fietsverbod tussen 11.00 – 17.00 uur voor iedereen behalve voor bezorgend verkeer. Fietsen mogen wel aan de hand worden meegenomen. Geadviseerd wordt daarbij om dan rechts naast de fiets te lopen. Daarmee wordt automatisch ruimte gemaakt tijdens het passeren.

Wandelen

Op drukke dagen geldt op het Binnenpad tussen het Vermaningspad en het Willem Visscherpad eenrichtingsverkeer tussen 11.00 – 17.00 uur. Wandelaars worden via wandellussen omgeleid. Van het Vermaningspad tot ‘t Vonder wordt bij drukte toegangsdosering toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat teveel mensen tegelijk op het pad zijn. Aanwonenden hebben vrije doorgang. De situatie op de Langesteeg en het Zuiderpad houden we in de gaten. Als het nodig is nemen we daar ook aanvullende maatregelen.

Parkeren/verkeer

Bij de maatregelen wordt niet alleen gekeken naar het wandelen en het varen. Als het nodig is om de drukte te beperken wordt het verkeer en het parkeren gedoseerd op de plekken waar dat nodig is.

Gastheren, -vrouwen en handhaving

In het hele dorp kunt u gastheren, -vrouwen, verkeersregelaars en handhavers tegenkomen. Ook ondernemers helpen mee bij de naleving van de afspraken. Op een gastvrije manier begeleiden zij bezoekers en helpen zij mee om het dorp zo veilig mogelijk te houden.

Download het overzicht van deze maatregelen (pdf, 528 KB).

Mag ik nog naar het eilandje Bovenwijde (nabij Giethoorn)?

Ja, overdag wel. Maar het eilandje Bovenwijde mag niet bezocht worden na zonsondergang en voor zonsopkomst. Er is een bord op het eilandje geplaatst waarop dit staat aangegeven. 

Met hoeveel mensen mag ik in een (verhuur)boot?

Een gezin mag met elkaar in een (verhuur)boot. Bent u geen gezin? Dan moet u onderling wel 1,5 meter afstand houden. 

Ik heb een rondvaartboot. Moeten mijn passagiers 1,5 meter afstand houden?

Ja, voor rondvaartboten geldt dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dit geldt ook voor andere pleziervaartuigen zoals een sloep of een tender.

Wanneer worden de bruggen bediend?

De gemeente volgt hierin het provinciale beleid.

Zijn de jachthavens open?

Jachthavens zijn geopend. Er gelden geen beperkingen meer voor gedeelde sanitaire voorzieningen (toiletten en douches). Een jachthaven moet maatregelen treffen om het voor bezoekers mogelijk te maken de afstandseis van 1,5 meter na te leven. Uitgangspunt is altijd dat maatregelen getroffen worden zodat mensen uit verschillende huishoudens 1,5 meter afstand kunnen houden.

Ik ben horecaondernemer en wil graag mijn terras tijdelijk uitbreiden. Zijn hier mogelijkheden voor?

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. We kijken hierbij naar de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. Deze kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Heeft u vragen over handhaving van de coronamaatregelen?

U kunt hierover rechtstreeks bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44.