Toerisme, recreatie en horeca

Heeft u vragen over campings, vakantieparken, vrijetijdsbesteding of horeca?

Op de website van Veiligheidsregio IJsselland vindt u een lijst met vragen en antwoorden over de maatregelen in regio IJsselland

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca.

Bent u een ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf en heeft u vragen over de coronamaatregelen? Kijk voor meer informatie op de website van HISWA RECRON.

Ik ben horecaondernemer en wil graag mijn terras tijdelijk uitbreiden. Zijn hier mogelijkheden voor?

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. 

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca. 

Mag ik nog naar het eilandje Bovenwijde (nabij Giethoorn)?

Ja, overdag wel. Maar het eilandje Bovenwijde mag niet bezocht worden na zonsondergang en voor zonsopkomst. Er is een bord op het eilandje geplaatst waarop dit staat aangegeven. 

Heeft u vragen over handhaving van de coronamaatregelen?

U kunt hierover rechtstreeks bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44.