Toerisme, recreatie en horeca

Heeft u vragen over campings, vakantieparken, vrijetijdsbesteding of horeca?

Op de website van Veiligheidsregio IJsselland vindt u een lijst met vragen en antwoorden over de maatregelen in regio IJsselland

Op de website van de Rijksoverheid leest u ook welke regels er gelden voor de horeca. Per 1 juli 2020 gelden aparte maatregelen voor binnen en buiten. Deze maatregelen staan op de Poster 'coronavirus: horeca en evenementen per 1 juli' van de Rijksoverheid

Meer informatie over de regels per 1 juli per bedrijfsgroep vindt u op de website van Hiswa Recron.

Welke regels gelden er voor fietspaden in Steenwijkerland?

Belt-Schutsloot

Fietsers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot. Op het pad is het bijna onmogelijk om elkaar fietsend op 1,5 meter te passeren. Daarnaast wordt het pad ook als voetpad gebruikt. De verwachting is dat het aantal fietsers met mooi weer zal toenemen. Om te voorkomen dat hierdoor lastige situaties ontstaan, is besloten het Schutsloterpad voorlopig alleen als voetpad te gebruiken. Het fietsverbod geldt niet voor bezorgend verkeer: zij kunnen met de fiets over het voetpad om de post te bezorgen. Woningen en ondernemingen aan het pad blijven bereikbaar via de openbare weg. Over de maatregel is overleg gevoerd met Dorpsbelang Belt-Schutsloot. Er zijn borden geplaatst om het fietsverbod aan te geven. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Dwarsgracht

Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht kunnen fietsers elkaar niet op veilige afstand passeren. Bovendien wordt het pad ook door wandelaars gebruikt. Daarom geldt voor dit pad een fietsverbod. Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid. Over deze maatregel is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang Dwarsgracht en met de bedrijven Waterlelie, Otterswold en Otterskooi. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. Er zijn borden geplaatst om fietsers op het fietsverbod te wijzen.

Giethoorn

Voor het Binnenpad, Zuiderpad en Langesteeg in Giethoorn geldt een fietsverbod tussen 11.00 en 17.00 uur voor iedereen behalve voor bezorgend verkeer. Buiten deze uren mag van de fietspaden gebruik worden gemaakt. Er zijn borden geplaatst waarop de fietsspelregels worden toegelicht.

Jonen

Het pontje in Jonen is op zomerbediening overgegaan. Dit betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars weer van het pontje gebruik kunnen maken. Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje. Daarom is er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld. Over deze maatregel is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang Dwarsgracht en een aantal lokale ondernemers. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. Er zijn borden geplaatst om fietsers op het eenrichtingsverkeer te wijzen.

Ossenzijl-Kalenberg

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg is eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. De aanpassing is gedaan in overleg met Plaatselijk Belang Ossenzijl en Plaatselijk Belang Kalenberg. Uitgangspunt blijft het houden van voldoende afstand. Op het fietspad kunnen fietsers elkaar niet op 1,5 meter afstand passeren. Met het instellen van eenrichtingsverkeer zal deze situatie zich vrijwel niet voordoen. Tegelijkertijd is het gebied wel toegankelijk voor de recreatieve fietsers. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook vanaf het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hogeweg. Er zijn aangepaste borden geplaatst. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Overzichtskaartje met de maatregelen op de fietspaden:


Klik op het kaartje voor een groter formaat.

Kunnen fietsers en wandelaars gebruikmaken van het pontje in Jonen?

Ja, recreatieve fietsers en wandelaars kunnen weer gebruikmaken van het pontje. Het pontje in Jonen is overgegaan op zomerbediening. De bruggen en sluizen zijn weer open voor pleziervaart. Daardoor zal het op het water drukker worden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is het pontje in Jonen overgegaan op de zomerbediening. Het pontje wordt dan professioneel bediend. Op de plek waar fietsers en wandelaars moeten wachten om de oversteek te maken, brengen we markering aan om te zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje. Daarom is er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld. Over deze maatregel is overleg gevoerd met Plaatselijk Belang Dwarsgracht en een aantal lokale ondernemers. De maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. Er zijn borden geplaatst om fietsers op het eenrichtingsverkeer te wijzen.

Welke maatregelen gelden er voor Giethoorn?

Om Giethoorn veilig en verantwoord toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers gelden vanaf 29 mei tot en met vooralsnog 30 september 2020 de volgende maatregelen.

Varen

UPDATE: De Dorpsgracht is in de weekenden en in de schoolvakanties (4 juli tot en met 30 augustus) tussen 11.00 en 17.00 uur alleen toegankelijk voor aanwonenden, beroepsvaart nummerbordboten (verhuurboten). Dit geldt tussen Paal 5 en 1. Inwoners van Giethoorn kunnen, indien nodig, een ontheffing aanvragen. Ook eigenaren van een jaarplaats op een camping/vakantiepark (tussen Paal 5 en 1) en eigenaren van vakantiehuizen op het Binnenpad (ook tussen Paal 5 en 1) een ontheffing aanvragen. Een ontheffing kan aangevraagd worden via info@steenwijkerland.nl

Fietsen

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad geldt een fietsverbod tussen 11.00 – 17.00 uur voor iedereen behalve voor bezorgend verkeer. Fietsen mogen wel aan de hand worden meegenomen. Geadviseerd wordt daarbij om dan rechts naast de fiets te lopen. Daarmee wordt automatisch ruimte gemaakt tijdens het passeren.

Wandelen

Op drukke dagen geldt op het Binnenpad tussen het Vermaningspad en het Willem Visscherpad eenrichtingsverkeer tussen 11.00 – 17.00 uur. Wandelaars worden via wandellussen omgeleid. Van het Vermaningspad tot ‘t Vonder wordt bij drukte toegangsdosering toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat teveel mensen tegelijk op het pad zijn. Aanwonenden hebben vrije doorgang. De situatie op de Langesteeg en het Zuiderpad houden we in de gaten. Als het nodig is nemen we daar ook aanvullende maatregelen.

Parkeren/verkeer

Bij de maatregelen wordt niet alleen gekeken naar het wandelen en het varen. Als het nodig is om de drukte te beperken wordt het verkeer en het parkeren gedoseerd op de plekken waar dat nodig is.

Gastheren, -vrouwen en handhaving

In het hele dorp kunt u gastheren, -vrouwen, verkeersregelaars en handhavers tegenkomen. Ook ondernemers helpen mee bij de naleving van de afspraken. Op een gastvrije manier begeleiden zij bezoekers en helpen zij mee om het dorp zo veilig mogelijk te houden.

Download het overzicht van deze maatregelen (pdf, 528 KB).

Met hoeveel mensen mag ik in een (verhuur)boot?

Een gezin mag met elkaar in een (verhuur)boot. Bent u geen gezin? U mag met meerdere mensen samen in een (verhuur)boot onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

Wanneer worden de bruggen bediend?

De gemeente volgt hierin het provinciale beleid.

Zijn de jachthavens open?

Jachthavens zijn geopend. Er gelden geen beperkingen meer voor gedeelde sanitaire voorzieningen (toiletten en douches). Een jachthaven moet maatregelen treffen om het voor bezoekers mogelijk te maken de afstandseis van 1,5 meter na te leven. Uitgangspunt is altijd dat maatregelen getroffen worden zodat mensen uit verschillende huishoudens 1,5 meter afstand kunnen houden.

Ik ben horecaondernemer en wil graag mijn terras tijdelijk uitbreiden. Zijn hier mogelijkheden voor?

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. We kijken hierbij naar de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland.

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Heeft u vragen over handhaving van de coronamaatregelen?

U kunt hierover rechtstreeks bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44.