Toerisme, recreatie en horeca

Welke regels gelden er voor fietspaden in Steenwijkerland?

Het Gemeentelijk Beleidsteam gaat vanaf 27 april (Koningsdag) een aantal maatregelen op (fiets)paden nemen om fietsers en voetgangers de ruimte te geven om elkaar op 1,5 meter te kunnen passeren. Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – met het toeristisch seizoen in aantocht – vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra maatregelen genomen. De gemeente houdt de drukte op de (fiets)paden voortdurend in de gaten en kan de maatregelen aanpassen als de situatie daar om vraagt. 

De maatregelen in het kort: 

Schutsloterpad in Belt-Schutsloot wordt tijdelijk voetpad

Fietsers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot. Het fietsverbod geldt niet voor bezorgend verkeer: zij kunnen met de fiets over het voetpad om de post te bezorgen. Woningen en ondernemingen aan het pad blijven bereikbaar via de openbare weg. 

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje van Jonen. Daarom wordt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.  

Pontje Jonen op zomerbediening

Vanaf 1 april wordt het pontje in Jonen professioneel bediend. Dat betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars van het pontje gebruik kunnen maken. Op de plek waar zij moeten wachten om de oversteek te maken, wordt markering aangebracht die moet zorgen voor voldoende onderlinge afstand.
Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht
Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht komt een fietsverbod . Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid. 

Fietsverbod op het Binnenpad, Langesteeg en Zuiderpad in Giethoorn

Het fietsverbod geldt tussen 11.00 en 17.00 uur. Het verbod geldt niet voor bezorgend verkeer.

Eenrichtingsverkeer en toegangsdosering op het Binnenpad in Giethoorn

Dit wordt toegepast op basis van het aantal bezoekers.

Overzichtskaartje met de maatregelen op de fietspaden:

Kaart coronamaatregelen fietspaden

Klik op het kaartje om deze te downloaden (pdf, 4,02 MB).

Heeft u vragen over campings, vakantieparken, vrijetijdsbesteding of horeca?

Op de website van Veiligheidsregio IJsselland vindt u een lijst met vragen en antwoorden over de maatregelen in regio IJsselland

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca.

Bent u een ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf en heeft u vragen over de coronamaatregelen? Kijk voor meer informatie op de website van HISWA RECRON.

Welke regels gelden er voor het reserveren van een groepsaccommodatie?

Landelijk is vastgesteld dat reserveren van groepsaccommodaties uitsluitend is toegestaan aan gezelschappen van maximaal 2 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) of één huishouden. Een uitzondering geldt voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of de website van HISWA RECRON.

Mag ik nog naar het eilandje Bovenwijde (nabij Giethoorn)?

Ja, overdag wel. Maar het eilandje Bovenwijde mag niet bezocht worden na zonsondergang en voor zonsopkomst. Er is een bord op het eilandje geplaatst waarop dit staat aangegeven. 

Met hoeveel mensen mag ik in een (verhuur)boot?

Een gezin mag met elkaar in een (verhuur)boot. Bent u geen gezin? Dan mag u met maximaal 2 personen in een verhuurboot met in achtneming van de onderlinge afstand van 1,5 m.

Zijn rondvaartboten toegestaan?

 Rondvaartboten zijn niet toegestaan. Dat heeft de Veiligheidsregio op 24 maart jl. besloten.

Wanneer worden de bruggen bediend?

De gemeente volgt hierin het provinciale beleid.

Ik ben horecaondernemer en wil graag mijn terras tijdelijk uitbreiden. Zijn hier mogelijkheden voor?

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. 

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Plannen voor opening buitenterrassen eet- en drinkgelegenheden vanaf 28 april

Vanaf woensdag 28 april 2021 mogen de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. Er gelden wel voorwaarden. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over handhaving van de coronamaatregelen?

U kunt hierover rechtstreeks bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44.