Toerisme, recreatie en horeca

Heeft u vragen over campings, vakantieparken, vrijetijdsbesteding of horeca?

Op de website van Veiligheidsregio IJsselland vindt u een lijst met vragen en antwoorden over de maatregelen in regio IJsselland

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca.

Bent u een ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf en heeft u vragen over de coronamaatregelen? Kijk voor meer informatie op de website van HISWA RECRON.

Welke regels gelden er voor het reserveren van een groepsaccommodatie?

Landelijk is vastgesteld dat reserveren van groepsaccommodaties uitsluitend is toegestaan aan gezelschappen van maximaal 2 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) of één huishouden. Een uitzondering geldt voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of de website van HISWA RECRON.

Mag ik nog naar het eilandje Bovenwijde (nabij Giethoorn)?

Ja, overdag wel. Maar het eilandje Bovenwijde mag niet bezocht worden na zonsondergang en voor zonsopkomst. Er is een bord op het eilandje geplaatst waarop dit staat aangegeven. 

Met hoeveel mensen mag ik in een (verhuur)boot?

Een gezin mag met elkaar in een (verhuur)boot. Bent u geen gezin? Dan mag u met maximaal 2 personen in een verhuurboot met in achtneming van de onderlinge afstand van 1,5 m.

Ik heb een rondvaartboot. Moeten mijn passagiers 1,5 meter afstand houden?

 Ja, voor rondvaartboten geldt dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dit geldt ook voor andere pleziervaartuigen zoals een sloep of een tender.

Wanneer worden de bruggen bediend?

De gemeente volgt hierin het provinciale beleid.

Ik ben horecaondernemer en wil graag mijn terras tijdelijk uitbreiden. Zijn hier mogelijkheden voor?

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. We kijken hierbij naar de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. Deze kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Heeft u vragen over handhaving van de coronamaatregelen?

U kunt hierover rechtstreeks bellen met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44.