Zorg (Wmo) voor inwoners

Gaat de zorg die ik van mijn zorgaanbieder krijg door?

Zorgaanbieders zorgen ervoor dat de ondersteuning die u krijgt zoveel mogelijk doorgaat. Wel moeten de basisregels voor hygiëne worden gevolgd. 

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Dit is nodig om de gezondheid van u en de medewerkers van uw zorgverlener zo goed mogelijk te beschermen. Als er aanpassingen zijn in de dienstverlening, informeert uw zorgaanbieder u over wat de aanpassingen zijn. 

Kijk voor meer informatie over de basisregels op www.steenwijkerland.nl/coronavirus/rijksoverheid

Gaan activiteiten voor dagbesteding door?

De meeste zorgaanbieders hebben de dagbesteding weer geopend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Hoe dat er precies uitziet zal per locatie verschillen, omdat de zorgaanbieders zich moeten houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM.

Gaat individuele begeleiding/ambulante hulpverlening door?

Individuele begeleiding en ambulante hulpverlening gaat zoveel mogelijk door. In sommige gevallen nog steeds op afstand. Bijvoorbeeld door (beeld)bellen en digitale afstemming. Wanneer het noodzakelijk is voor begeleiding of hulpverlening is er wel fysiek contact met cliënten. Of gaan aanbieders op huisbezoek. Daarbij worden de basisregels voor hygiëne gevolgd.

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Kijk voor meer informatie over de basisregels op www.steenwijkerland.nl/coronavirus/rijksoverheid

Wat zijn de gevolgen voor het persoonsgebonden budget (pgb)?

Ondersteuning vanuit een pgb zoveel mogelijk doorgegaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in deze coronatijd een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is dat u uw zorgverlener kunt doorbetalen. Ook als u deze zorg door de coronamaatregelen niet heeft gekregen. Hierbij gaat het om de periode van 1 maart t/m 1 juli 2020. Het is wel belangrijk dat u bijhoudt welke zorg u niet heeft gekregen, maar wel heeft betaald. Er is een formulier waarop u kunt bijhouden welke uren u geen zorg heeft gekregen maar wel heeft betaald. Dit formulier vindt u op de website van Per Saldo. Hier leest u ook hoe u het formulier kunt invullen. Bewaar dit formulier goed bij uw pgb-administratie. Wij laten u via www.steenwijkerland.nl/coronavirus/zorg nog weten naar wie en wanneer u het formulier moet opsturen.

Wat moet ik doen als ik (extra) hulp nodig heb?

Met veel hulpvragen kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop, denk aan hulp bij boodschappen of eenzaamheid. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 0521 - 74 50 80 en e-mail info@sociaalwerkdekop.nl Of kijk op de website www.sociaalwerkdekop.nl Hier vindt u ook een overzicht van allerlei lokale én landelijke hulpinitiatieven. Is deze hulp of ondersteuning niet voldoende? Dan kunt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gespecialiseerde hulp en maatwerkvoorzieningen krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken van uw huis of tijdelijke ondersteuning bij uw administratie. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met onze consulenten. Dat kan via het contactformulier, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl

Hoe kan ik hulp of ondersteuning aanvragen?

Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, komen consulenten normaal gesproken het liefst bij u thuis voor een gesprek. De betrokken medewerker maakt samen met u de afweging of een huisbezoek noodzakelijk is of dat uw vraag telfonisch behandeld kan worden. U kunt contact opnemen met onze consulenten via het contactformulier, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl Heeft u al hulp vanuit de Wmo maar loopt uw beschikking af of heeft u extra hulp nodig? Ook dan kunt ook contact opnemen met onze consulenten. 

Gaat de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel door?

Levering, reparatie en onderhoud van hulpmiddelen en woningaanpassingen gaan gewoon door. U kunt daarvoor terecht bij RSR. Ook de spoed- en calamiteitendienst is 24 uur per dag beschikbaar. De medewerkers van RSR werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Hoe dit in de praktijk werkt, legt RSR uit in een video (YouTube) U kunt contact opnemen met RSR via telefoonnummer 0900 - 33 44 556. Meer informatie vindt u op www.rsr.nl Heeft u nog geen hulpmiddel en wilt u dit aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag doen voor een woningaanpassing? Hiervoor kunt u contact opnemen met onze consulenten via telefoonnummer 14 0521 of via de mail consulenten@steenwijkerland.nl