Informatie over zorg

Wat betekenen de landelijke coronamaatregelen voor de zorg die u als inwoner krijgt? Of voor u als zorgaanbieder? Heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld bij boodschappen of eenzaamheid? Welke regels gelden er voor noodkinderopvang? Op deze pagina leest u waar u terecht kunt voor meer informatie.


Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Naast economische steunpakketten is er nu ook een maatschappelijk steunpakket. Het doel van dit steunpakket is om op korte termijn de impact van de coronamaatregelen te dempen en de structurele schade op maatschappelijk vlak proberen te voorkomen. Het maatschappelijk steunpakket heeft een omvang van 200 miljoen euro en bestaat uit drie actielijnen:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl

Uitwerking pakket van maatregelen

Het thema sport en bewegen heeft een belangrijke plek in deze actielijnen. Het Rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG zijn op dit moment bezig met de nadere uitwerking van het pakket maatregelen. De verwachting is dat we over een aantal weken meer informatie hebben. Zodra er meer bekend is zullen we dit uitwerken wat dit voor de gemeente Steenwijkerland betekent.
 

Corona en kinderopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend. Vanaf maandag 19 april 2021 is ook de BSO weer volledig open.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor:

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar 14 0521 of een e-mail sturen naar kinderopvang@steenwijkerland.nl
 

Informatie over persoonsgebonden budget (pgb)

Ondersteuning vanuit een pgb is zoveel mogelijk doorgegaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de coronatijd een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is dat u uw zorgverlener kunt doorbetalen. Ook als u deze zorg door de coronamaatregelen niet heeft gehad. Als het goed is heeft u, in het geval u in de periode 1 maart t/m 1 juli 2020 door de coronamaatregelen geen zorg heeft gehad, bijgehouden welke zorg u niet heeft gehad maar wel heeft betaald. In januari 2021 zullen we aan u doorgeven wat er met het bijgehouden formulier moet gebeuren.

Antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus en pgb vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

Zorg (Wmo) voor inwoners

Heeft u zorg of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Zorgaanbieders zorgen ervoor dat de ondersteuning die u krijgt zoveel mogelijk doorgaat. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Deze vragen proberen we zoveel mogelijk te beantwoorden met een veelgestelde vragen- en antwoordenlijst.

Heeft u vragen? Juist in deze tijd staan onze medewerkers en samenwerkingspartners voor u klaar. Met veel vragen kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 0521 - 74 50 80 en e-mail info@sociaalwerkdekop.nl Of kijk op de website www.sociaalwerkdekop.nl


Zorgaanbieders Wmo

Levert u zorg of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En heeft u vragen over wat de maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor u als zorgaanbieder? Op de pagina informatie voor zorgaanbieders Wmo vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager zorg via de mail inkoopwmo@steenwijkerland.nl of telefoonnummer 14 0521.
 

Zorgaanbieders jeugd

Zorgaanbieders jeugd kunnen voor informatie over de maatregelen tegen het coronavirus terecht op de website van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland www.rsj-ijsselland.nl/coronavirus
 

Informatie voor mantelzorgers

Heeft u als mantelzorger de zorg voor een langdurig zieke partner, ouder, kind of vriend? En heeft u vragen over wat de maatregelen tegen het coronavirus voor u betekenen? U kunt hiervoor terecht bij Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80, e-mail info@sociaalwerkdekop.nl
Ook kunt u contact opnemen met MantelzorgNL. Dit kan via telefoonnummer 030 - 760 60 55 of e-mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl Op de website van MantelzorgNL vindt u ook een veelgestelde vragen- en antwoordenlijst over mantelzorg.
 

Informatie voor ouders

Deze tijd is niet makkelijk voor gezinnen. Misschien werkt u vanuit huis. Misschien heeft u door de coronacrisis minder of geen werk. Of heeft u zorgen over de gezondheid van uw familie of vrienden. Dan is het goed om te weten dat er hulp beschikbaar is. Op de pagina informatie voor ouders leest u wat u kunt doen.

Met veel vragen kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Meer informatie vindt u ook in de folder voor ouders met kinderen (pdf, 371 KB) van Sociaal Werk De Kop.
 

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar tot en met 2 maart. De chat is open tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Bij direct gevaar, bel 112. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuis.nl
 

Vervoer naar de vaccinatielocatie

U kunt met de auto of het openbaar vervoer naar de priklocatie. Het kan zijn dat het voor u moeilijk is om naar de vaccinatielocatie te komen. U mag een begeleider meenemen. Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan iemand die u kent. Daarnaast zijn er vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals het Rode Kruis. Wilt u hulp van het Rode Kruis? Dan kunt u dit aangeven tijdens het maken van uw prikafspraak bij de GGD. Hulpverleners van het Rode Kruis halen u dan op. Als dit nodig is, begeleiden ze u in de priklocatie. Ook brengen ze u weer thuis. Op de website van het Rode Kruis en de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het vervoer naar de vaccinatielocatie.
 

Nieuws en meer informatie

Nieuwsberichten van Steenwijkerland rondom het coronavirus kunt u vinden op de pagina Coronavirus / Gemeente.

Meer informatie over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus en allerlei vormen van zorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

Zie ook

Informatie voor ondernemers