Kernen en wijken

De gemeente Steenwijkerland heeft veel kernen en wijken. De impact van de coronacrisis op het sociale leven is groot. Informatie over initiatieven en mogelijkheden leest u op deze pagina.


De coronacrisis heeft gevolgen voor de multifunctionele centra, dorpshuizen en wijkgebouwen. Voor deze accommodaties is een inventarisatiebrief (pdf, 224 KB) rondgegaan. Aan de hand van deze inventarisatie weten we nu waar eventuele problemen ontstaan en kijken we gezamenlijk naar een oplossing.

Er gelden maatregelen voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.
 

Handreiking heropening ontmoetingscentra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De heropening van deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) heeft een handreiking voor heropening van ontmoetingscentra opgesteld met tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.
 

Vitaliteitscan voor ontmoetingscentra

De OVKK roept ontmoetingscentra op om gebruik te maken van de regeling vitale en gezonde samenleving door het doen van een vitaliteitsscan. Ontmoetingscentra kunnen een advies krijgen hoe gewerkt kan worden richting een gezonde toekomst. Naast het algemene advies, is er voor elk ontmoetingscentrum ook ruimte voor een stukje maatwerk. Zo krijgt elk ontmoetingscentrum de hulp die gewenst is en past bij de organisatie. Aan de scan zijn voor accommodaties geen kosten verbonden.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.


Buma en Sena compenseren dorpshuizen ook voor 2e lockdown 2020

De Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) Buma en Sena gaan de buurt- en dorpshuizen ook compenseren voor de 2e periode dat zij in 2020 de deuren moesten sluiten vanwege corona. Het gaat om de weken van 4 november tot het eind van het jaar. Lees meer hierover op de website van de OVKK.
 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.
 

Regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) Q1 2021

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. De TVS Q1 2021 is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede en vierde kwartaal van 2020 (Q2 en Q4). De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen. De aanvraagperiode loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021. Lees meer hierover op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 

Informatie over burgerinitiatieven

Er zijn in de afgelopen periode vele initiatieven ontstaan om anderen te helpen. Heeft u zelf een leuk idee hoe u anderen kunt helpen tijdens deze coronacrisis? En kunt u hiervoor wel wat financiële steun gebruiken? Neem dan contact op met uw wijkvereniging of plaatselijk belang. Ook de gebiedscoördinatoren kunnen u wellicht verder helpen. Informatie over financiële ondersteuning vindt u onder andere op www.kleinecoronahulp.nl

Op www.sociaalwerkdekop.nl/coronavirus vindt u een overzicht van lokale en landelijke initiatieven en contactinformatie.