Kernen en wijken

De gemeente Steenwijkerland heeft veel kernen en wijken. De impact van de coronacrisis op het sociale leven is groot. Informatie over initiatieven en mogelijkheden leest u op deze pagina.


De coronacrisis heeft gevolgen voor de multifunctionele centra, dorpshuizen en wijkgebouwen. Voor deze accommodaties is een inventarisatiebrief (pdf, 224 KB) rondgegaan. Aan de hand van deze inventarisatie weten we nu waar eventuele problemen ontstaan en kijken we gezamenlijk naar een oplossing.

Vanaf 1 juli zijn de regels voor dorpshuizen en wijkgebouwen verder versoepeld. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.
 

Handreiking heropening ontmoetingscentra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De heropening van deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) heeft een handreiking voor heropening van ontmoetingscentra opgesteld met tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.
 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.
 

Informatie over burgerinitiatieven

Er zijn in de afgelopen periode vele initiatieven ontstaan om anderen te helpen. Heeft u zelf een leuk idee hoe u anderen kunt helpen tijdens deze coronacrisis? En kunt u hiervoor wel wat financiële steun gebruiken? Neem dan contact op met uw wijkvereniging of plaatselijk belang. Ook de gebiedscoördinatoren kunnen u wellicht verder helpen. Informatie over financiële ondersteuning vindt u onder andere op www.kleinecoronahulp.nl

Op www.sociaalwerkdekop.nl/coronavirus vindt u een overzicht van lokale en landelijke initiatieven en contactinformatie.


Nieuwsberichten

TOGS regeling ook van toepassing op dorpshuizen en wijkaccommodaties