Kernen en wijken

Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen en regelingen voor dorpshuizen en wijkcentra.

Deze pagina wordt regelmatig aangepast op basis van berichtgeving van de Rijksoverheid.

Er gelden maatregelen voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.
 

Coronaregels voor dorps- of buurthuizen

Vanaf 19 december 2021 hebben we opnieuw te maken met strengere coronamaatregelen. Dat betekent dat dorps- en buurthuizen in principe gesloten zijn. Er zijn 2 uitzonderingen: 

  1. Belangrijke, onmisbare functies/activiteiten voor kwetsbare groepen
    We kunnen ons voorstellen dat niet altijd even duidelijk is of een activiteit belangrijk en onmisbaar is voor kwetsbare groepen. Daarom vragen we u contact met ons op te nemen als u denkt dat uw activiteit in deze categorie valt. We gaan dan met elkaar de situatie beoordelen. Valt uw activiteit inderdaad onder deze categorie, dan geven we dit ook door aan onze collega’s van toezicht en handhaving. 
     
  2.  Organisaties die vallen in de categorie essentiële winkels of essentiële dienstverlening en een ruimte huren
    Deze organisaties mogen open zijn. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut die in het dorpshuis een ruimte huurt of de bibliotheek. Twijfelt u of een organisatie hieronder valt? Neem dan gerust contact met ons op. 

Heeft u vragen?  

We begrijpen dat u in sommige situaties twijfelt of iets wel of niet kan. U kunt dan altijd even contact met ons opnemen om te overleggen. Ook als u andere vragen heeft kunt u bij ons terecht. Dat kan telefonisch via het nummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl. We gaan er dan samen naar kijken en proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Soms zal dat niet direct kunnen en moeten we als gemeente eerst afstemmen met de Veiligheidsregio. We laten u dat dan weten. 
 

Handreiking ontmoetingscentra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De regels voor deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De landelijke organisatie LSA voor bewoners en de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) zetten zich in voor handreikingen en protocollen voor ontmoetingscentra met daarin tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van LSA en de website van de OVKK.
 

Vitaliteitsfonds

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid.

Tot nu toe werd het Vitaliteitsfonds als noodfonds ingezet voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen waren gekomen. Met de uitbreiding van het vitaliteitsfonds kan er nu ook een aanvraag worden gedaan voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. Tegelijkertijd is de termijn om een aanvraag in te kunnen dienen verlengd tot en met 31 maart 2022. Lees meer hierover.
 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons - op basis van de Algemene subsidieverordening - laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees hier meer over op de pagina over verstrekte subsidies in coronatijd.
 

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of te bellen met 14 0521.