Nieuwsberichten

  • TOGS regeling ook van toepassing op dorpshuizen en wijkaccommodaties

    25 juni 2020

    Het kabinet heeft besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4.000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code. Dat is de code waarmee u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit u uitvoert.