TOGS regeling ook van toepassing op dorpshuizen en wijkaccommodaties

Het kabinet heeft besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4.000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code. Dat is de code waarmee u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit u uitvoert.

U kunt tot en met vrijdag 26 juni (tot 17.00 uur) de tegemoetkoming aanvragen.

Vanaf 12 juni 2020 zijn de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toegelaten tot de TOGS. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit). Bij de aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waarin wordt onderbouwd dat het gaat om een organisatie die fungeert als dorps- of buurthuis. Met de zoektool SBI-codes van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert u eenvoudig of de code van uw hoofd- of nevenactiviteiten overeenkomen met de vastgestelde SBI-codes.

Enkele voorwaarden

In de periode 16 maart - 16 juni moet sprake zijn van omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal € 4.000,-. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het RVO.