Kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen en regelingen voor de culturele sector.

 

Nieuws kunst en cultuur

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in onze gemeente? Via de nieuwsbrief kunst en cultuur geven we u regelmatig een update hierover.
Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur? U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via kunstencultuur@steenwijkerland.nl

Regels voor cultuur - Rijksoverheid
Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Nieuwsbrief kunst en cultuur december 2020
Nieuwsbrief kunst en cultuur november 2020 - 'We moeten nog even doorbijten!'
Nieuwsbericht vitaliteitsfonds
Nieuwsbrief kunst en cultuur mei 2020 nr. 2 - Versoepelde maatregelen, ook voor culturele sector (pdf, 434 KB)
Nieuwsbrief kunst en cultuur mei 2020 nr. 1 - Licht aan de horizon (pdf, 399 KB)

 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.


Culturele instellingen

Voor meer informatie en de gevolgen van de coronacrisis voor de grote culturele instellingen zoals de Meenthe, Scala en de bibliotheek, zie www.demeenthe.nl, www.scala.nl en www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl
 

Muziekverenigingen en zangkoren

Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen. Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector.
 

Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

LKCA informeert de overheid over cultuureducatie en amateurkunst. Meer informatie vindt u op www.lkca.nl
 

Kunsten ‘92

Kunsten ’92 informeert het Rijk en behartigt de belangen van de cultuursector. Kijk op www.kunsten92.nl voor meer informatie.
 

De Boekmanstichting

De Boekmanstichting onderzoekt de impact van de coronacrisis op de culturele sector. Meer informatie hierover vindt u op www.boekman.nl
 

Dorpshuizen en multifunctionele centra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De heropening van deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) heeft een handreiking voor heropening van ontmoetingscentra opgesteld met tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.
 

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen- en antwoordenlijst sport, cultuur, kernen en wijken
Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur (website Rijksoverheid)