Kunst en cultuur

Op deze pagina vindt u informatie over maatregelen en regelingen voor de culturele sector.

 

Nieuws kunst en cultuur

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in onze gemeente? Via de nieuwsbrief kunst en cultuur geven we u regelmatig een update hierover.
Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur? Meld u dan aan.

Regels voor cultuur - Rijksoverheid
Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Nieuwsbrief kunst en cultuur februari 2021
Nieuwsbrief kunst en cultuur januari 2021
Nieuwsbrief kunst en cultuur december 2020
 

 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.


Culturele instellingen

Voor meer informatie en de gevolgen van de coronacrisis voor de grote culturele instellingen zoals de Meenthe, Scala en de bibliotheek, zie www.demeenthe.nl, www.scala.nl en www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl
 

Muziekverenigingen en zangkoren

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Dat betekent dat het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren. U mag ook zingen in de kerk. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. De richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector.
 

Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

LKCA informeert de overheid over cultuureducatie en amateurkunst. Meer informatie vindt u op www.lkca.nl
 

Kunsten ‘92

Kunsten ’92 informeert het Rijk en behartigt de belangen van de cultuursector. Kijk op www.kunsten92.nl voor meer informatie.
 

De Boekmanstichting

De Boekmanstichting onderzoekt de impact van de coronacrisis op de culturele sector. Meer informatie hierover vindt u op www.boekman.nl
 

Dorpshuizen en multifunctionele centra

Dorpshuizen en multifunctionele centra hebben vaak meerdere functies. De heropening van deze ontmoetingscentra kan soms ingewikkeld zijn vanwege de verschillende richtlijnen. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) heeft een handreiking voor heropening van ontmoetingscentra opgesteld met tips en adviezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.


Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor sluiting vanwege coronamaatregelen

Van 15 maart tot 1 juni 2020 waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen vanwege de coronamaatregelen gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena en/of Videma. Ontmoetingscentra kunnen in aanmerking komen voor compensatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.
 

Vitaliteitscan voor ontmoetingscentra

De OVKK roept ontmoetingscentra op om gebruik te maken van de regeling vitale en gezonde samenleving door het doen van een vitaliteitsscan. Ontmoetingscentra kunnen een advies krijgen hoe gewerkt kan worden richting een gezonde toekomst. Naast het algemene advies, is er voor elk ontmoetingscentrum ook ruimte voor een stukje maatwerk. Zo krijgt elk ontmoetingscentrum de hulp die gewenst is en past bij de organisatie. Aan de scan zijn voor accommodaties geen kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de OVKK.
 

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen over corona en cultuur, uitgaan en sport (website Rijksoverheid)