Regelingen voor maatschappelijke organisaties

Vanwege de coronacrisis hebben de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de gemeente diverse regelingen opgesteld.


Regelingen gemeente

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.

Vitaliteitsfonds voor maatschappelijke organisaties en instellingen

De coronacrisis heeft veel maatschappelijke organisaties en instellingen financieel hard geraakt. Het gemeentebestuur van Steenwijkerland stelt daarom een Vitaliteitsfonds in. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties en instellingen die door de coronacrisis in financiële nood verkeren en daardoor geen activiteiten kunnen organiseren die wel bijdragen aan onze vitale samenleving. Lees meer hierover.

Betaling gemeentelijke belastingen

Als ondernemer kon u vanwege de coronamaatregelen tot 1 september 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen. Inmiddels zijn veel activiteiten weer op gang gekomen. Voor ons is dit reden om ook de betalingen van de gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer op te starten. Ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd krijgen hierover persoonlijk bericht.
 

Regelingen Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Werkt u binnen het maatschappelijke veld als zelfstandig ondernemer (zzp) en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal € 10.157,-. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen. U kunt de tijdelijke regeling aanvragen voor 3 maanden in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. De aanvraag moet voor 1 juni 2020 gedaan zijn. Meer informatie.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen tegen het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Sluit de SBI-code niet goed aan bij uw hoofdactiviteit? Dan kunt u dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers waarvan de SBI-code later is toegevoegd, kunnen ook een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 26 juni 2020. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling. Meer informatie.
 

Overig

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven

Speciaal voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven is er het Rabobank Coöperatief Fonds. Dit fonds geeft financiële ondersteuning aan verenigingen en stichtingen die het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rabobank. Daar kunt u ook een aanvraag indienen.