Regelingen voor maatschappelijke organisaties

Vanwege de coronacrisis hebben de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de gemeente diverse regelingen opgesteld.


Regelingen gemeente

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.

Vitaliteitsfonds Steenwijkerland voor maatschappelijke organisaties

Bent u als maatschappelijke organisatie geraakt door de coronamaatregelen? Wordt uw organisatie daardoor in het voortbestaan bedreigd? Dan kunt u via het Vitaliteitsfonds een subsidie krijgen. Er zijn wel voorwaarden waaraan u moet voldoen. Lees meer hierover.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal € 10.157. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen.
De Tozo 1, 2, 3 en 4 kunt u niet meer aanvragen. De Tozo 5 (voor de maanden juli tot en met september 2021) kunt u vanaf juli 2021 tot met september 2021 aanvragen. Meer leest u op de pagina Tozo

 

Regelingen Rijksoverheid

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.
De TVL loopt tot en met 30 september 2021 en is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl. 
Aanvragen en adviestool via www.rvo.nl/tvl
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl

Landelijke financiële regelingen sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOC*NSF zijn deze regelingen op een rij gezet. Inmiddels is bekend dat er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regeling komen we er bij u op terug.
 

Zie ook